Πόσο διαρκεί ο χειμώνας στον Ουρανό;

Ο χειμώνας στον Ουρανό είναι 21 χρόνια. Οι εποχές είναι το αποτέλεσμα του πόσο κοντά στον ήλιο βρίσκεται ένας πλανήτης καθώς περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Το καλοκαίρι συμβαίνει όταν οι πλανήτες γέρνουν πιο κοντά στον ήλιο και ο χειμώνας έρχεται στην πιο απομακρυσμένη θέση τους από τον ήλιο. Ο Ουρανός είναι διαφορετικός από … Περισσότερα