Τι είναι το Site Planning;

Ο σχεδιασμός της τοποθεσίας είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου οργανωτικού σχεδίου για έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Οι αρχιτέκτονες τοπίου αναπτύσσουν σχέδια τοποθεσίας για τους χώρους που περιβάλλουν ένα σπίτι ή χώρο εργασίας. Οι εμπορικοί αρχιτέκτονες επιτελούν παρόμοια λειτουργία όταν σχεδιάζουν την εσωτερική τοποθέτηση βασικών στοιχείων της κτιριακής … Περισσότερα

Τι είναι το τριχοειδές ιξωδόμετρο;

Ένα τριχοειδές ιξωδόμετρο είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ιξώδους ή του πάχους ενός υγρού μετρώντας πόσο χρόνο χρειάζεται το υγρό για να ρέει μέσω ενός σωλήνα μικρής διαμέτρου ή τριχοειδούς. Ο χρόνος ροής ή εκροής είναι ευθέως ανάλογος με το κινηματικό ιξώδες του υγρού και μπορεί να μετατραπεί απευθείας σε ιξώδες … Περισσότερα

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι εργαλείων άρδευσης;

Εργαλείο άρδευσης είναι κάθε είδος εργαλείου ή συσκευής που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, τη συντήρηση ή/και την επισκευή συστημάτων άρδευσης. Τα εργαλεία άρδευσης πωλούνται συνήθως σε διάφορες κύριες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων στάγδην και υπόγειας άρδευσης, ψεκαστήρες, σωλήνες και χρονοδιακόπτες άρδευσης. Εργαλεία άρδευσης με σταγόνες, όπως σύνδεσμοι, σωληνώσεις και ψεκαστήρες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συστημάτων άρδευσης … Περισσότερα

Τι είναι το άκαμπτο πεζοδρόμιο;

Το άκαμπτο οδόστρωμα είναι ο τεχνικός όρος για κάθε οδόστρωμα από σκυρόδεμα. Οι δρόμοι από σκυρόδεμα ονομάζονται άκαμπτοι ενώ οι δρόμοι με άσφαλτο είναι εύκαμπτοι. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στην ποσότητα παραμόρφωσης που δημιουργείται στο ίδιο το οδόστρωμα κατά τη χρήση και με την πάροδο του χρόνου. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στη χρήση οδοστρώματος από σκυρόδεμα … Περισσότερα

Τι είναι το Εξάρτημα Υγιεινής;

Τα εξαρτήματα υγιεινής περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σωλήνων υγιεινής ή σωληνώσεων. Γενικά, τα συστήματα σωληνώσεων υγιεινής περιλαμβάνουν όλες τις υδραυλικές εφαρμογές όπου η καθαριότητα και η υγιεινή αποτελούν πρωταρχικό μέλημα. Αυτά τα συστήματα σωληνώσεων και τα σχετικά εξαρτήματα μπορούν να βρεθούν σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, φαρμακευτικές εταιρείες και άλλες εγκαταστάσεις … Περισσότερα

Τι είναι η μεταφορά θερμότητας;

Η μεταφορά θερμότητας είναι η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας από μια τοποθεσία όπου υπάρχει πολλή θερμότητα σε μια άλλη τοποθεσία. Στη φυσική, διδάσκεται ότι αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με έναν από τους τρεις τρόπους: αγωγιμότητα, μεταφορά ή ακτινοβολία. Κατά κάποιο τρόπο, η χρήση αυτής της γνώσης βοηθά τους ανθρώπους να χειριστούν τη θερμική ενέργεια με τρόπους που … Περισσότερα

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων;

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν με τα υδραυλικά συστήματα στα περισσότερα νοικοκυριά της Δύσης: επισκευή διαρροής, επισκευή των μηχανικών μερών ενός υδραυλικού εξαρτήματος όπως βρύση ή βαλβίδα και καθαρισμός φράγματος στην αποχέτευση Σύστημα. Διαρροές μπορεί να συμβούν οπουδήποτε στο σύστημα για διάφορους λόγους. Οι μηχανικές … Περισσότερα

Τι είναι ο άξονας μετάδοσης κίνησης;

Στην πιο ουσιαστική τους μορφή, τα γρανάζια είναι στρογγυλές, οδοντωτές συσκευές που επιτρέπουν τη μετατροπή της ταχύτητας του κινητήρα σε ροπή. Τα γρανάζια είτε τοποθετούνται σε άξονα γραναζιών, είτε αποτελούν μέρος αυτού. Πολλά από τα πιο κοινά γρανάζια θα έχουν μια τρύπα στο κέντρο, γνωστή ως οπή, μέσω της οποίας τοποθετείται ο άξονας του γραναζιού. … Περισσότερα

Τι είναι η μυστρί κατάδειξης;

Το μυστρί είναι ένα εργαλείο τοιχοποιίας που χρησιμοποιείται για το γέμισμα και τη διαμόρφωση του κονιάματος ανάμεσα στα τούβλα, μια διαδικασία γνωστή ως πόντιση. Έχει μια τριγωνική λεπίδα μήκους περίπου πέντε ιντσών (12.7 cm), ενωμένη σε μια λαβή κατασκευασμένη είτε από πλαστικό είτε από ξύλο. Οι μυστρί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή παλαιού … Περισσότερα

Τι είναι ο διαχύτης αέρα οροφής;

Ένας διαχύτης αέρα οροφής είναι ένα διοχετευμένο κάλυμμα που τοποθετείται πάνω από έναν αγωγό διανομής κλιματισμού στην οροφή ενός δωματίου. Τα κανάλια ή οι υποδοχές στον διαχύτη κατευθύνουν τον αέρα να ρέει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, επιτρέποντας έτσι στον ψυχρό αέρα να πάει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Μια ποικιλία υλικών και σχημάτων χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές. … Περισσότερα