Τι μπορώ να περιμένω ως μέτοχος της S-Corp;

Ένας μέτοχος της S-corp μπορεί να αναμένει περιοδικές διανομές εισοδήματος από την εταιρεία και θα πρέπει να πληρώσει φόρους για αυτό το εισόδημα, χρησιμοποιώντας έγγραφα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επιπλέον, οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετα οφέλη με φορολογικά κίνητρα, όπως καταθέσεις σε αφορολόγητους λογαριασμούς συνταξιοδότησης. Τα άτομα που είναι μέτοχοι σε μια S-corporation θα … Περισσότερα

Ποιες είναι οι διαφορετικές στρατηγικές προστασίας περιουσιακών στοιχείων;

Οι στρατηγικές προστασίας περιουσιακών στοιχείων είναι μέθοδοι για την προστασία χρημάτων και διαφόρων τύπων περιουσίας από πιστωτές, φόρους και αγωγές. Οι διαφορετικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τη δημιουργία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, καταπιστεύματα και επιχειρηματικές οντότητες. Οι δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες που ειδικεύονται στον προγραμματισμό ακινήτων, τη φορολογική νομοθεσία και τις στρατηγικές προστασίας περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό μεθόδων … Περισσότερα