Co robi seter diamentów?

Seterzy diamentów odpowiadają za kilka zadań związanych z jakością, wyglądem i stabilnością diamentów. Badają diamenty i oprawy, polerują i tną kamienie, konserwują sprzęt do klejnotów, umieszczają diamenty w ich ostatecznej pozycji i starają się utrzymać ekonomiczne, czyste środowisko pracy. Seterzy diamentów mogą pracować wyłącznie z diamentami, ale ich umiejętności można wykorzystać z dowolnym klejnotem.

Głównym obowiązkiem setera diamentów jest badanie diamentów. Podczas tego procesu twórca diamentów szuka dowodów na to, jak ciąć diament, jego wartość, wady, osobliwości i ogólny kształt. Ta informacja określa, w jaki sposób ustawiający diament postępuje z diamentem. Do wykonania badania diamentowy seter wykorzystuje takie narzędzia, jak polaryskopy, refraktometry i mikroskopy, a także roztwory chemiczne. Po badaniu ustawiacz dokonuje oceny diamentu w oparciu o ustalone systemy gradacji.

Badanie może również objąć oprawę, w której diament ma być umieszczony lub już się znajduje. Ustawiacz diamentów zajmuje się tym, czy diament jest lub będzie stabilny w oprawie. Bez tej stabilności diament może zostać utracony.

Seterzy diamentów czasami szlifują lub przycinają diamenty do pożądanego kształtu na biżuterię. Wymaga to ekstremalnych umiejętności, ponieważ niewłaściwe cięcie lub szlifowanie obniża estetykę i ogólną wartość diamentu. Pracownicy ci również często wiercą w ustawieniach przed umieszczeniem diamentu w jego ostatecznej pozycji. Badanie otworów matrycy to kolejne zadanie, które ustawiacze diamentów wykonują poprzez pomiary rezystancji lub za pomocą mikrometrów elektronicznych.

Zadaniem setera diamentów jest również polerowanie diamentów, zarówno fizycznie, jak i chemicznie. Polerowanie fizyczne polega na użyciu narzędzi, takich jak tarcze polerskie lub filc, podczas gdy polerowanie chemiczne polega na umieszczeniu diamentu w kąpieli w celu usunięcia pozostałości.

W pracy używany jest różnorodny sprzęt. Muszą prawidłowo umieścić diament w sprzęcie, aby zapobiec uszkodzeniu i uzyskać pożądane rezultaty. Ponadto ustawiacze diamentowe są odpowiedzialne za regulację, czyszczenie, rozwiązywanie problemów i koordynację wymiany używanego sprzętu. Czasami wiąże się to z demontażem sprzętu, więc ustawiacze diamentów potrzebują dobrego wyczucia mechanicznego.

Podczas faktycznego ustawiania diamentu, ustawiacze diamentów mogą używać technik lutowania, aby zabezpieczyć kamień. Mogą również podnieść metalowy grzbiet wokół kamienia, stukać w krawędzie oprawy młotkiem jubilerskim lub wciskać zęby wokół kamienia. Muszą być biegli w przenoszeniu tych technik na wiele różnych rodzajów biżuterii lub narzędzi.

Pracodawcy oczekują, że ustawiacze diamentów będą prowadzić ewidencję wszystkich prac, które wykonują. Osoby zajmujące się tworzeniem diamentów mają również zastanowić się nad sposobami uczynienia swojej przestrzeni roboczej i całego biznesu bardziej wydajnymi i dochodowymi. Obsługa klienta jest również ważna, ponieważ ustawiacze diamentów często muszą doradzać klientom, co zrobić z diamentem lub prowadzić ich przez zakup.