Co robi specjalista od noworodków?

Specjalista ds. noworodków zapewnia fachową opiekę nad noworodkami i porady dla ich rodziców. Przez okres od jednego tygodnia do trzech miesięcy specjalista ds. noworodków pozostanie w domu noworodków i zaoferuje rodzicom różnorodne usługi, aby ułatwić przejście z nowym dzieckiem lub dziećmi do gospodarstwa domowego. Newborn Care Specialist Association (NCSA) oferuje dostęp do kursów i certyfikacji dla osób wykonujących zawód. Celem specjalisty ds. noworodków jest pomoc w usamodzielnieniu rodziców w opiece nad noworodkiem.

Specjalista w zakresie opieki nad noworodkiem, wykwalifikowany specjalista ds. noworodków powinien być w stanie zaoferować pomoc fizyczną w opiece nad dzieckiem oraz porady w zakresie pielęgnacji i rozwoju noworodka. Przez okres do trzech miesięcy asystuje przy karmieniu, przewijaniu, kąpieli i usypianiu dziecka. Wykwalifikowany specjalista ds. noworodków powinien posiadać wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz metod żywienia i żywienia niemowląt. Powinien także posiadać certyfikat w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) — procedury doraźnej wykonywanej w przypadku zatrzymania krążenia. Nowi rodzice lub rodzice porodów mnogich, wcześniaki lub niemowlęta ze specjalnymi potrzebami mogą szczególnie skorzystać z usług specjalisty ds. noworodków.

Obowiązki specjalisty ds. opieki nad noworodkami obejmują nadzorowanie harmonogramu karmienia niemowlęcia, a wielu specjalistów ds. noworodków zostaje na noc i karmi niemowlę butelką lub przyprowadza je do matki, jeśli karmi piersią. Prowadzenie dziennika karmienia, wzorców snu niemowląt i zmian pieluch jest również częścią opisu pracy noworodka. Edukowanie rodziców, na przykład w zakresie technik pieluszkowych, które sprawiają, że niemowlę jest wygodniejsze przed snem, jest również ważnym obowiązkiem zawodowym. Specjaliści od noworodków mogą również pomóc w lekkich obowiązkach domowych, praniu i gotowaniu.

Celem Stowarzyszenia Specjalistów ds. Opieki Noworodka jest utrzymanie standardów profesjonalizmu. Stowarzyszenie oferuje dostęp do szkoleń i kursów kształcenia ustawicznego za pośrednictwem zatwierdzonych szkół. Certyfikacja NCSA jest dostępna dla tych, którzy zdają test certyfikacyjny na 200 pytań, który obejmuje pytania wielokrotnego wyboru, dopasowania oraz pytania prawdziwe lub fałszywe. Znalezienie specjalisty ds. opieki nad noworodkami z certyfikatem NCSA jest dobrym pomysłem, aby zapewnić odpowiednie przeszkolenie danej osoby.

Specjalista ds. opieki nad noworodkiem pozostanie w gospodarstwie domowym do trzech miesięcy, ale jego celem jest sprawienie, aby rodzice byli samowystarczalni w opiece nad dzieckiem lub niemowlętami. Odbywa się to poprzez prowadzenie dokładnych notatek i ustalanie rutyny, która działa zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Pod koniec trzeciego miesiąca niemowlęta powinny przesypiać całą noc i regularnie karmić.