Co to jest amputacja przezśródstopia?

Amputacja przez śródstopie to zabieg chirurgiczny mający na celu usunięcie przodostopia w przypadkach, gdy tkanki stopy pacjenta zostały nieodwracalnie uszkodzone. Jest bardziej ekstremalny niż amputacja palca, ale zachowuje więcej stopy niż pełna amputacja stopy i może pomóc pacjentowi zachować większą mobilność po operacji. Ta procedura jest zalecana, gdy jest jasne, że inne opcje leczenia w celu zarządzania śmiercią i uszkodzeniem tkanki nie będą skuteczne.

W przypadku amputacji przez śródstopie chirurg przecina kości w przedniej części stopy pod kątem i w miejscu określonym przez charakter schorzenia, co prowadzi do konieczności amputacji. Tworzy się płat skóry i owija się wokół kikuta. Pacjent nie wymaga protezy, chociaż można ją nosić w celu wypełnienia butów dla większego komfortu. Często zmiany chodu pojawiają się po amputacji, ponieważ pacjent nie jest w stanie odepchnąć się przodem stopy, a pacjenci mogą odczuwać ból w wyniku ich zmienionego chodu, zwłaszcza jeśli nie mają zapewnionych sesji fizjoterapeutycznych, aby nauczyć się chodzić wygodniej.

Bardzo częstym powodem konieczności tej procedury są powikłania cukrzycy. Pacjenci z cukrzycą mogą mieć słabe krążenie w stopach, co prowadzi do owrzodzeń i śmierci tkanek. W skrajnych przypadkach amputacja może być najlepszą opcją leczenia. Inne przyczyny mogą obejmować ciężki uraz, taki jak zmiażdżenie przodostopia, infekcja i choroba naczyń. We wszystkich przypadkach lekarz dokładnie oceni pacjenta, aby określić najlepsze podejście do amputacji.

Po amputacji śródstopia pacjenci mogą odczuwać różne poziomy bólu. Zwykle konieczne jest na początku odciążenie stopy dla wygody i istnieje ryzyko wystąpienia problemów neurologicznych, takich jak sygnały bólowe, które sprawiają, że pacjent czuje, że brakująca część stopy nadal tam jest. U niektórych pacjentów pojawiają się nietypowe komplikacje, takie jak silny ból neurologiczny spowodowany wzrostem na końcach nerwów, co może prowadzić do konieczności przeprowadzenia drugiej operacji.

Pacjenci mogą odczuwać stres emocjonalny po amputacji śródstopia. Może to być szczególnie częste u pacjentów z cukrzycą, którzy mogą czuć, że nie zadbali odpowiednio o stopy, a tym samym są winni amputacji. Amputacja może ilustrować konsekwencje złego leczenia cukrzycy i może prowadzić do depresji, dlatego ważne jest zapewnienie pacjentom narzędzi do przejmowania opieki diabetologicznej, aby zapobiec przyszłym powikłaniom i pomóc im dostosować się emocjonalnie do amputacji.