Co to jest bandaż ciśnieniowy?

Bandaż uciskowy to rodzaj bandaża, który ma na celu uciskanie rany, aby zapobiec nadmiernej utracie krwi. Idealnie, bandaż jest w stanie zatrzymać lub spowolnić krwawienie na tyle, aby umożliwić normalne krzepnięcie krwi. Takie bandaże są powszechnie stosowane w sytuacjach, w których pierwsza pomoc jest konieczna dla zachowania zdrowia, a nawet życia, zanim nadejdzie fachowa pomoc. Bandaż uciskowy jest zwykle umieszczany na gazie, która może wchłaniać krew i dodatkowo uciskać ranę. Bandaże te są szczególnie przydatne, gdy dana osoba ma ranę na jednej z kończyn, ponieważ bandaż można łatwo owinąć wokół kończyny.

Na różnego rodzaju rany, które powodują krwawienie, można zastosować bandaż uciskowy. Na przykład małe bandaże mogą szybko zatrzymać krwawienie z małych skaleczeń i innych drobnych ran, zwłaszcza palców rąk i nóg oraz innych trudnych do zabandażowania obszarów. Po ustaniu krwawienia chronią zraniony obszar przed ekspozycją na zewnątrz, co może prowadzić do ponownego krwawienia lub infekcji. Większe bandaże stosowane w połączeniu z gazą są skuteczne w leczeniu większych, cięższych ran. Pełnią również podwójną rolę: tamują krwawienie i chronią ranę do czasu, aż będzie mogła zostać odpowiednio oczyszczona.

Nauka zakładania bandaży uciskowych jest ważna dla osób, które chcą rozwijać umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Często trzeba szybko reagować, aby zatrzymać krwawienie, zanim nadmierna utrata krwi może spowodować poważne problemy, takie jak obniżone ciśnienie lub objętość krwi. Aby założyć bandaż uciskowy, najpierw spróbuj zatamować krwawienie, naciskając kępkę gazy na ranie. Następnie owinąć ranę i gazę bandażem. Dopuszczalne jest użycie dużej ilości bandaża w celu wywarcia odpowiedniego nacisku i utrzymania gazy na miejscu.

Podczas zakładania bandaża uciskowego czasami pomocne może być trzymanie gazy przez ranną osobę w miejscu, podczas gdy inna osoba owija ranę bandażem. Po założeniu bandaża poszkodowany powinien w miarę możliwości unieść ranę powyżej serca w celu zmniejszenia dopływu krwi do tego obszaru. W tym czasie na zraniony obszar należy wywierać stały nacisk, aby zapewnić zatrzymanie krwawienia. Po założeniu bandaża uciskowego ważne jest, aby natychmiast uzyskać pomoc medyczną, aby zapobiec dalszym powikłaniom i odpowiednio oczyścić ranę.