Co to jest besylan amlodypiny?

Besylan amlodypiny jest blokerem kanału wapniowego, lekiem, który blokuje sygnalizację wapniową w mięśniach, aby ograniczyć skurcze mięśni. Lekarze zwykle przepisują besylan amlodypiny w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, a lek może być również stosowany w przypadku choroby wieńcowej i niektórych rodzajów dusznicy bolesnej. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę i należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, ponieważ może być niebezpieczny u osób bez nadciśnienia.

W celu zmniejszenia nadciśnienia lek ten działa poprzez rozluźnienie ogólnego oporu obwodowego w układzie sercowo-naczyniowym, obniżając ciśnienie krwi. Rozluźnienie mięśnia sercowego obserwowane u pacjentów przyjmujących besylan amlodypiny może również przynieść korzyści osobom z problemami z sercem. Pacjenci zwykle zaczynają od małej dawki i stopniowo zmniejszają ją, aby znaleźć najlepszą dawkę, taką, w której ciśnienie krwi pacjenta poprawia się, a skutki uboczne pozostają minimalne.

Potencjalnym problemem jest bezpieczeństwo besylanu amlodypiny w ciąży. Pacjentki w ciąży, a także osoby, które miały historię choroby wątroby, powinny omówić środki ostrożności związane z tym lekiem przed jego przyjęciem. Może istnieć bardziej odpowiednia alternatywa z mniejszym ryzykiem dla tych pacjentów. Częste działania niepożądane amlodypiny mogą obejmować nudności, zawroty głowy i obrzęk kończyn. Pacjenci, którzy omdleją, odczuwają ból w klatce piersiowej lub doświadczają nasilających się objawów, powinni zgłosić te problemy swoim lekarzom w celu przeprowadzenia oceny i leczenia.

Znany pod markami takimi jak Norvasc® besylan amlodypiny może być samodzielną receptą lub częścią terapii skojarzonej. Jeśli lekarz przepisuje pacjentowi wiele leków, ważne jest, aby przejrzeć wszystkie leki, które pacjent przyjmuje, aby sprawdzić oznaki złych interakcji między lekami i inne problemy. Pacjenci zażywający wiele leków mogą również potrzebować organizera do pigułek lub innych narzędzi, które pomogą im śledzić ich leki.

Lekarze mogą doradzić pacjentom z wysokim ciśnieniem krwi stosowanie wielu sposobów kontrolowania nadciśnienia. Może to obejmować wprowadzanie zmian w diecie i ćwiczeniach do życia pacjenta. Mogą one wspierać działanie leków i kontrolować ciśnienie krwi. Jeśli lek na nadciśnienie nie wydaje się skuteczny u pacjenta, można wypróbować inne leki. Większość z tych leków ma okres dostosowawczy, w którym pacjent może czuć się źle, gdy ciśnienie krwi powraca do bezpieczniejszego poziomu i ważne jest, aby nie przerywać nagle przyjmowania leków na nadciśnienie, chyba że istnieje ku temu przekonujący powód medyczny.