Co to jest list z zaproszeniem do imigracji?

Zaproszenie na imigrację to list napisany przez obywatela lub stałego rezydenta danego kraju w imieniu cudzoziemca, który chce odwiedzić. Treść listu może się różnić w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj list zawiera informacje o autorze listu, osobie, w imieniu której list jest pisany, oraz dane dotyczące proponowanych cudzoziemców. Zaproszenia nie zawsze są wymagane jako część procesu imigracyjnego, ale mogą być bardzo przydatne, aby pomóc odwiedzającym zarówno ustalić powody wizyty, jak i pokazać, że będą w stanie wyżywić się i zamieszkać podczas swojego pobytu.

Powszechną sytuacją, w której może być wymagane zaproszenie do imigracji, jest sytuacja, gdy ktoś chce odwiedzić przyjaciela lub członka rodziny mieszkającego w innym kraju. Nawet jeśli gość zwykle nie musi uzyskać wizy przed wyjazdem, list może pomóc uniknąć opóźnień lub zamieszania, gdy gość przybędzie do kraju i porozmawia z urzędnikiem imigracyjnym. Inną okolicznością, w której taki list może być konieczny, jest wizyta osoby biznesowej w innym kraju w celu wzięcia udziału w konferencji, spotkaniu biznesowym lub innym wydarzeniu. Ze względu na obawy, że przedsiębiorca może wykonywać pracę lub handel, który jest ograniczony przepisami imigracyjnymi, zaproszenie do imigracji, które wyjaśnia krótkoterminowy charakter wizyty, może pomóc zapobiec sytuacji, w której podróżującemu w interesach odmówiono wjazdu na kraj.

W wielu miejscach, w tym w Stanach Zjednoczonych, nie ma jednego ustalonego formatu pisania listu z zaproszeniem do imigracji. Dobrym podejściem może być dla autorów listu wyraźne podanie swojego nazwiska, adresu i statusu obywatelstwa na początku listu. Po ustaleniu swojej tożsamości powinni również podać imię i nazwisko swojego gościa widniejące w jego paszporcie. Następnie powinni wyjaśnić charakter i czas trwania podróży, a także ich stosunek do gościa. Jeśli autor listu planuje zapewnić zakwaterowanie, posiłki lub inne formy wsparcia, powinien to również zaznaczyć i może chcieć dołączyć informacje o swoim domu lub kopię umowy najmu.

Ważne jest, aby pamiętać, że tylko dlatego, że ktoś otrzyma zaproszenie do imigracji, nie oznacza, że ​​urzędnicy imigracyjni przyznają wniosek o wizę lub zezwolą tej osobie na wjazd do kraju. List z zaproszeniem do imigracji to tylko kolejna część standardowej dokumentacji imigracyjnej i podlega kontroli. Jeżeli informacje zawarte w liście nie są zgodne z innymi oświadczeniami podróżnego lub informacjami zawartymi w innych formularzach imigracyjnych, wniosek o wjazd do kraju może zostać odrzucony.