Co to jest naruszenie praw autorskich?

Naruszenie praw autorskich to nieautoryzowane użycie produktu objętego prawem autorskim. Może to obejmować wykorzystanie komercyjne i niekomercyjne. Wraz z pojawieniem się Internetu i dostępności programów do kopiowania cyfrowego wzrosła liczba naruszeń praw autorskich. Podczas korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim ważne jest, aby zrozumieć wszystkie obowiązujące przepisy i uzyskać prawne pozwolenie na wykorzystanie.

Prawo autorskie oznacza dokładnie to, co mówi: prawo do kopiowania materiałów. Właściciel fragmentu oryginalnego materiału ma wyłączne prawo do kopiowania i sprzedawania tego materiału, chociaż może to podlegać przepisom dotyczącym dozwolonego użytku, które w niektórych przypadkach umożliwiają publiczny dostęp. Ogólnie rzecz biorąc, właściciel kopiuje i sprzedaje swoje materiały, zawierając umowy z firmami, które będą legalnie powielać i sprzedawać materiał lub udzielać licencji na pobieranie lub udostępnianie online. Niektóre przykłady materiałów, które mogą być objęte prawami autorskimi, obejmują utwory muzyczne, obrazy, materiały pisemne lub kod oprogramowania.

Naruszenie praw autorskich może być określane jako naruszenie, piractwo lub kradzież. Może obejmować niezgodne z prawem niekomercyjne powielanie materiałów chronionych prawem autorskim, na przykład poprzez udostępnianie plików. Jedna z przełomowych bitew, która wprowadziła prawo autorskie do ery cyfrowej, dotyczyła niezwykle popularnego programu do udostępniania muzyki, Napster™. Program umożliwiał użytkownikom udostępnianie i handel plikami muzycznymi chronionymi prawem autorskim za pośrednictwem formatów cyfrowych, co w opinii krytyków pozbawiało muzyków i wytwórnie płytowe prawowitego zysku z kopiowania ich własności. Kilku użytkowników programów do udostępniania plików zostało później pozwanych na podstawie przepisów dotyczących naruszenia praw autorskich, ale zdecydowanej większości użytkowników nie postawiono zarzutów prawnych.

Chociaż często mówi się o naruszeniu praw autorskich w odniesieniu do technologii cyfrowej, nie jest to nowa koncepcja. W początkach pras drukarskich sfatygowane kopie nowych książek były szybko dostępne u konkurencyjnych wydawców, gdyby pierwotny wydawca był tak głupi, że zabrakło mu zapasów. Nawet William Shakespeare cierpiał z powodu naruszenia praw autorskich, ponieważ konkurencyjne grupy aktorskie ukradkiem przychodziły na jego sztuki i zapisywały tyle dialogów, ile można było zapamiętać do wykorzystania we własnych produkcjach. Rosnący problem z naruszeniem praw autorskich doprowadził do powstania jednego z pierwszych europejskich praw autorskich: Statutu Anny z 1710 r., który przyznał drukarzom i ich klientom wyłączne prawo do wykonywania kopii na okres 14 lat.

Większość praw autorskich podlega przedawnieniu, co oznacza, że ​​materiał staje się swobodnie dostępny po wygaśnięciu praw autorskich. W niektórych przypadkach tylko pierwotny autor może rozszerzyć prawa autorskie, ale jeśli prawa są własnością przedsiębiorstw lub są częścią majątku, mogą zostać rozszerzone przez odpowiednich właścicieli. W różnych regionach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące wygaśnięcia praw autorskich, dlatego przed opublikowaniem lub zacytowaniem ważne jest, aby upewnić się, że dzieło znajduje się w domenie publicznej.