Co to jest naruszenie znaku stopu?

Naruszenie znaku stop jest zazwyczaj wykroczeniem prawnym popełnionym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego i zwykle polega na przejechaniu przez znak stop lub podobny sygnał drogowy bez prawidłowego zatrzymywania się. Naruszenia te zazwyczaj podlegają przepisom prawa jazdy w regionie, w którym dana osoba prowadzi. Większość obszarów, w których używane są znaki stop, wymaga, aby każdy, kto zbliża się do znaku stop, zwolnił swoją prędkość, zatrzymał się całkowicie przed znakiem i sprawdził, czy jest bezpieczny, zanim przejdzie dalej. Naruszenie znaku stop to dowolny rodzaj działania, który nie jest zgodny z tą procedurą i zazwyczaj polega na niepełnym zatrzymaniu się przed znakiem stop.

W USA przepisy dotyczące jazdy są na ogół ustanawiane przez stany, chociaż większość stanów ma dość podobne do siebie przepisy, aby ułatwić jazdę międzystanową. Naruszenie znaku stop zwykle oznacza to samo w każdym stanie w USA i generalnie polega na tym, że kierowca nie zatrzymuje prawidłowo swojego pojazdu podczas zbliżania się do znaku stop. Może to być spowodowane tym, że osoba nie zwolniła ani wcale się nie zatrzymała, albo zignorowała znak, albo go nie widziała, albo zwolniła przed znakiem, ale nie zatrzymała się całkowicie.

Kropka jest zwykle definiowana w instrukcjach jazdy, gdy koła pojazdu w ogóle się nie obracają. Może to być wymagane przez określony czas, często około dwóch sekund, aby zapewnić całkowite zatrzymanie pojazdu. Jeśli określony jest czas, kierowca musiałby go odpowiednio przestrzegać, aby uniknąć naruszenia znaku stop. W przeciwnym razie kierowca musiałby przynajmniej upewnić się, że całkowicie się zatrzyma, gdy wszystkie koła już się nie obracają. Naruszenie znaku stop może również oznaczać nie zatrzymywanie się w ogóle lub nie upewnienie się, że droga jest wolna przed kontynuowaniem.

Kiedy kierowca w ogóle się nie zatrzymuje, może nie być w stanie prawidłowo zobaczyć znaku stopu, a zatem naruszenie znaku stopu może potencjalnie być zwalczane w sądzie. Nieupewnienie się, że droga była wolna przed postępowaniem, może spowodować wypadek samochodowy, a każda z tych sytuacji może skutkować mandatem drogowym i dość wysoką grzywną za wykroczenie. Naruszenie znaku stop może również skutkować punktami za prawo jazdy danej osoby, a wystarczająca liczba punktów może prowadzić do zawieszenia prawa jazdy i uprawnień do prowadzenia pojazdu.