Co to jest posiadanie karne?

Kryminalne posiadanie to teoria prawna, która kryminalizuje samo posiadanie zabronionego przedmiotu. Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie musi być „wiedzące”, co oznacza, że ​​osoba ponosząca odpowiedzialność karną za takie posiadanie musiała wiedzieć, że jest w posiadaniu przedmiotu prawnie zabronionego. Dodatkowo oskarżony nie musi mieć przedmiotu przy sobie, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Dopóki przedmiot zakazany znajduje się w ich sferze kontroli, można ustalić konstruktywne posiadanie. Istnieje wiele różnych zasad dotyczących przestępczego posiadania, chociaż generalnie mają one na celu zniechęcenie do korzystania z zabronionych przedmiotów.

Ustawy o przestępnym posiadaniu na ogół wymagają od oskarżonego posiadania przedmiotu na tyle długo, aby mógł ustalić charakter przedmiotu i mieć możliwość pozbycia się go przed powstaniem odpowiedzialności. Posiadanie zwykle musi być „wiedzące”, co oznacza, że ​​strona oskarżona jest świadoma bezprawności posiadania. Oskarżony nie może jednak wykorzystywać faktu, że nie wiedział o charakterze przedmiotu, jako obrony przed przestępczym posiadaniem, jeżeli w rzeczywistości nie dowiedział się, czym był przedmiot. W takim przypadku nadal będzie uważane za świadome posiadanie przedmiotu.

Fakt, że przedmiot zakazany jest „posiadany” nie musi koniecznie oznaczać, że znajduje się on na osobie oskarżonego. Dopóki przedmiot znajduje się pod kontrolą oskarżonego, mówi się, że jest „konstruktywnie” posiadany. Pojęcie konstruktywnego posiadania najczęściej wchodzi w grę, gdy ktoś zostaje zatrzymany podczas jazdy, aw samochodzie występuje kontrabanda. Można również uznać, że strona oskarżona konstruktywnie posiadała kontrabandę, która znajduje się w jej miejscu zamieszkania, chociaż w mieszkaniach z wieloma lokatorami „kontrolę” można wywnioskować na podstawie konkretnych warunków mieszkaniowych.

Ustawy o przestępczym posiadaniu mają zwykle na celu zniechęcenie do używania niektórych zabronionych przedmiotów, tak jak ma to miejsce w przypadku ustaw, które kryminalizują posiadanie nielegalnych narkotyków, chociaż rządy stosują takie ustawy również w celu zachęcania lub zniechęcania do innych zachowań. Ustawy, które czynią posiadanie broni palnej bez licencji, mają na celu zachęcanie do rejestracji broni palnej i zniechęcanie do nielegalnej sprzedaży broni palnej. Ustawy o przestępczym posiadaniu skradzionej własności mają na celu zniechęcenie do odsprzedaży takiej własności i zachęcenie każdego, kto natknie się na taką własność, do oddania jej właściwym władzom.