Co to jest przepływomierz tlenu?

Przepływomierz tlenu to urządzenie, które mierzy przepływ tlenu z jednostki dozującej tlen do użytkownika tlenu. Może być przymocowany do części zbiornika tlenu lub może być samodzielnym urządzeniem, które mierzy przepływ ze zbiornika gazu lub koncentratora gazu. Ta część jest niezbędna w każdym urządzeniu do dozowania tlenu, ponieważ zapewnia ilościowy pomiar przepływu gazu przemieszczającego się do użytkownika lub pacjenta przez system. Zwykle jest standardowo umieszczany na zaworze przepływowym urządzenia dozującego tlen. Zaawansowane systemy pomiaru przepływu tlenu mogą również wskazać, czy linia jest zablokowana lub czy zbiornik tlenu nie nadaje się do użytku.

Mierniki mierzące przepływ tlenu najczęściej pojawiają się na zbiornikach tlenu i koncentratorach tlenu, maszynach wytwarzających stężony tlen. Większość systemów zawiera przepływomierz tlenu jako część zaworu regulatora tlenu, ale zawór przepływu może być również oddzielnym urządzeniem. Zawór regulatora tlenu, czasami nazywany regulatorem przepływu, kontroluje przepływ tlenu do użytkownika. Zawór regulacyjny zwykle ma wskaźniki, takie jak przepływ tlenu i miernik ciśnienia.

W medycynie pielęgniarka może użyć miernika przepływu tlenu, aby sprawdzić, czy pacjent otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Licznik wtórny może również działać jako zabezpieczenie przed awarią systemu dozowania tlenu. Zwykle do kontroli wyrywkowych stosuje się mierniki ręczne, aby upewnić się, że przepływomierze regulatorów tlenu działają prawidłowo. Rozbieżności w skanie odczytu przepływomierza tlenu wskazują na problemy z reduktorem lub nieszczelności w układzie tlenowym. Ponieważ nieprawidłowo działający zawór regulacyjny może podawać pacjentowi lub zależnemu użytkownikowi nieprawidłową ilość tlenu, monitorowanie odczytów przepływomierza tlenu jest ważnym elementem stosowania tlenu.

Przepływomierze tlenu zwykle mierzą przepływ gazu w litrach na minutę (lpm). Większość przepływomierzy tlenu mierzy od 0 do 15 l/min, jeśli mierzy przepływ ze zbiornika nurkowego lub koncentratora tlenu. Narzędzia te są przeznaczone do dostarczania tlenu pacjentowi, który oddycha głównie samodzielnie.

Sprzęt wspomagający pacjenta, który nie może samodzielnie oddychać, zapewnia wyższy poziom przepływu tlenu. Jedno narzędzie do wspomagania oddychania, zwane zaworem resuscytacyjnym lub zaworem dozującym, ma wyższą wydajność przepływu tlenu niż standardowe butle z tlenem lub zawory regulacyjne koncentratora. Stosowane do pomocy pracownikom ratownictwa medycznego stosującym resuscytację krążeniowo-oddechową w celu ożywienia pacjentów, którzy nie oddychają, zastawki te zapewniają większy przepływ tlenu niż ten, którego normalnie potrzebuje osoba oddychająca samodzielnie ze źródła tlenu.