Co to jest przestępstwo klasy 6?

Przestępstwo klasy 6 nie istnieje we wszystkich miejscach, ponieważ różne regiony mają różne oznaczenia klas dla każdego wykroczenia, które uważają za przestępstwo, a niektóre używają cyfr zamiast liter, aby określić powagę wykroczenia. Tam, gdzie używana jest klasa 6, oznaczenie to zwykle oznacza, że ​​dana osoba popełniła przestępstwo uważane za najmniejsze ze zbrodni, dalekie od przestępstw klasy 1 lub 2, ale nadal poważne przestępstwo. W zależności od tego, jak skonstruowana jest jurysdykcja, przestępstwo klasy 6 może czasami zostać przeklasyfikowane jako wykroczenie klasy 1 lub jeśli dana osoba ma przeszłość kryminalną, może to skutkować zarówno grzywną, jak i karą więzienia, zwykle nie dłużej niż dwa lata.

Trudno byłoby dokładnie opisać, co może stanowić przestępstwo klasy 6. Może to być drobna kradzież, posiadanie bardzo niewielkich ilości nielegalnych narkotyków lub wandalizm mienia przekraczającego określoną kwotę w dolarach. Jedynym sposobem, aby naprawdę wiedzieć, w jaki sposób ten zarzut jest używany, jest pełna znajomość prawa w każdym regionie, w którym jest on używany, a zamiast tego lepiej powiedzieć, że różne przestępstwa mogą pasować do tego zarzutu, zwykle nie są to poważne przestępstwa i prawie zawsze brakuje im elementu bezpośredniego zranienia lub zamiaru zranienia innych ludzi.

Podobnie sposób, w jaki przestępstwo klasy 6 jest faktycznie interpretowane w momencie orzeczenia sądu, może mieć szarą strefę. Czasami wykroczenie klasy 6 zostaje zdegradowane do wykroczenia klasy 1, jeśli dana osoba nie miała wcześniejszej historii kryminalnej. Wyrok obejmujący karę pozbawienia wolności może opierać się na różnych czynnikach, takich jak to, czy w danym regionie są przepełnione więzienia. Sędzia może mieć znaczną swobodę sędziowską, co może oznaczać nałożenie kary pozbawienia wolności, zawieszenie w zawieszeniu, żądanie prac społecznych lub nałożenie grzywien, a czasem połączenie kilku z nich.

Czasami klasy przestępstw są oznaczane literami i nie zawsze odpowiadają bezpośrednio systemowi oznaczania liczb. Na przykład w Wisconsin można łatwo założyć, że przestępstwo klasy F miałoby taką samą wagę jak przestępstwo klasy 6. Jest to dalekie od prawdy, a klasy Wisconsin rozciągają się aż do przestępstwa klasy I, które nawet wtedy może mieć większe ładunki niż klasa 6.

Każdy, kto jest oskarżony o jakąkolwiek formę przestępstwa, może zostać skazany na karę więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego. Oznaczenie klasy może odpowiadać długości pobytu w więzieniu, a także może wskazywać na to, jak poważne było przestępstwo. W rzeczywistości wszystkie przestępstwa są poważne, mogą mieć wpływ na najbliższą przyszłość osoby oskarżonej i mogą pozostać w rejestrze karnym przez bardzo długi czas. Osobom, które stoją w obliczu tych zarzutów, najlepiej pomóc uzyskać poradę prawną, która określi najmądrzejszy sposób postępowania.