Co to jest rachunek sprzedaży łodzi?

W Stanach Zjednoczonych rachunek sprzedaży łodzi jest dokumentem prawnym używanym między sprzedającym a kupującym przy zakupie łodzi. Rachunek sprzedaży zawiera informacje dotyczące transakcji, takie jak data zakupu, cena sprzedaży oraz nazwiska kupującego i sprzedającego. Dokument został opracowany w celu ochrony obu stron transakcji. Kupujący może użyć go jako dowodu zakupu łodzi.

Chociaż formularz rachunku sprzedaży łodzi może się różnić w zależności od jurysdykcji stanowych, zazwyczaj zawiera informacje identyfikujące obie strony, takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów i inne dane kontaktowe. Rachunek sprzedaży zawiera również informacje identyfikujące samą łódź, w tym opis łodzi, jej markę i model oraz rok produkcji. Będzie on również zawierał numery identyfikacyjne i rejestracyjne łodzi. W niektórych jurysdykcjach informacje gwarancyjne dotyczące łodzi mogą być zawarte w dowodach sprzedaży.

Rachunek sprzedaży łodzi będzie zawierał jakąś deklarację prawną wskazującą, że właściciel łodzi przenosi tytuł prawny i własność na nabywcę statku. Strony transakcji muszą podpisać i opatrzyć datą dokument, a strony muszą go poświadczyć przy podpisywaniu. Warunki sprzedaży stają się wówczas wiążące dla obu stron.

W większości stanów kupujący musi przedstawić dowód sprzedaży łodzi, aby zarejestrować łódź na swoje nazwisko. Rachunek sprzedaży jest uważany za dowód własności do celów rejestracji. Jeśli kupujący nie zapłacił podatku obrotowego w momencie zakupu, musi zapłacić podatek w momencie rejestracji.

Sprzedający będzie na ogół lepiej zaznajomiony z historią i stanem łodzi niż kupujący. Przewodniki zakupu łodzi zalecają kupującemu dokładne sprawdzenie statku przed podpisaniem rachunku sprzedaży łodzi. Jest to zalecane niezależnie od tego, w jakim stanie wygląda łódź. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić silnik łodzi, części elektryczne i osprzęt pokładowy.

Kupujący powinien również sprawdzić przebieg łodzi, poprosić o przejrzenie wszelkich zapisów dotyczących konserwacji i dokładnie przejrzeć wszelkie gwarancje. Podczas inspekcji łodzi ważne jest szukanie niedopasowanej farby. Może to wskazywać, że łódź miała wypadek. Jeśli wewnątrz łodzi lub na silniku znajdują się znaki wodne, może to oznaczać, że w pewnym momencie łódź pochłonęła dużo wody. Podczas chodzenia po pokładzie nie powinno być „miękkich punktów”, może to wskazywać na uszkodzenie konstrukcji lub konieczność naprawy.