Co to jest schemat terapeutyczny?

Schemat terapeutyczny to plan leczenia choroby. Może to obejmować udział pacjentów, opiekunów i innych osób zainteresowanych leczeniem. Skuteczne opracowanie planów leczenia wymaga postawienia diagnozy, omówienia czynników, które mogą mieć wpływ na przypadek oraz określenia konkretnych celów leczenia. W niektórych przypadkach może to być prosty proces, podczas gdy w innych może stać się niezwykle złożony.

W prostym przykładzie, jeśli pacjent zgłasza się do kliniki z infekcją dróg moczowych, diagnoza jest łatwa do postawienia, a celem powinno być wyeliminowanie infekcji i przywrócenie prawidłowego stanu dróg moczowych. Schemat terapeutyczny może obejmować antybiotyki zabijające bakterie, leki przeciwzapalne, jeśli pacjent odczuwa ból, oraz badania kontrolne, aby upewnić się, że infekcja została rozwiązana. Pacjentom można również zalecić picie płynów i zachowywanie środków ostrożności w trakcie trwania infekcji.

Lekarze, pielęgniarki i inni opiekunowie mogą być zaangażowani w tworzenie schematu terapeutycznego. Identyfikacja diagnozy i celów może obejmować informacje zwrotne z kilku źródeł. Na przykład pacjentka z rakiem piersi z przerzutami może potrzebować raportów od patologów i radiologów, aby określić specyficzny charakter i rozległość nowotworu. Cele leczenia mogą obejmować kontrolowanie raka, niekoniecznie terapię leczniczą, która go wyeliminuje, oraz radzenie sobie z bólem, aby zapewnić pacjentowi komfort.

Aspekty schematu terapeutycznego mogą obejmować leki, procedury i zmiany stylu życia. Pacjenci mogą potrzebować operacji, modyfikacji diety lub innych metod leczenia, aby skutecznie leczyć chorobę. Opiekunowie muszą również wziąć pod uwagę czynniki ograniczające, takie jak znane alergie na leki lub obawy wyrażone przez pacjenta dotyczące możliwości przestrzegania niektórych aspektów planu. Nawet jeśli leczenie jest wskazane z medycznego punktu widzenia, jeśli pacjent nie może się do niego zastosować, może nie być odpowiednim uzupełnieniem schematu terapeutycznego. Pacjent może potrzebować edukacji, aby nauczyć się realizować niektóre części planu, takie jak szkolenie od pielęgniarki, aby skutecznie śledzić objawy w terapii.

Szczegóły schematu terapeutycznego można wprowadzić w kartach pacjentów, aby uzyskać informacje o planie. Niektóre przypadki mogą wymagać podpisanego i potwierdzonego przez pacjenta planu opieki w celu wyjaśnienia, że ​​informacje zostały przekazane w jasny i zrozumiały sposób. W miarę postępu leczenia okresowe kontrole mogą ocenić postęp i określić, czy należy wprowadzić zmiany. Na przykład pacjent, który nie reaguje na antybiotyki z powodu infekcji dróg moczowych, może potrzebować innego leku lub posiewu moczu w celu sprawdzenia wrażliwości.