Co to jest selektywna trabekuloplastyka laserowa?

Selektywna trabekuloplastyka laserowa jest formą chirurgii laserowej powszechnie stosowaną w okulistyce, badaniu oka, w celu złagodzenia objawów wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) i zapobiegania jego powikłaniom. Jest to bezpieczny i wysoce innowacyjny sposób obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w nadciśnieniu wewnątrzgałkowym i wielu typach jaskry, który nie reaguje na powszechnie stosowane leki. Rodzaje jaskry, które można leczyć selektywną trabekuloplastyką laserową, obejmują jaskrę pierwotną otwartego kąta, jaskrę normalnego napięcia oraz jaskrę barwnikową i młodzieńczą. Zabieg często wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych i nie wymaga znieczulenia.

Jaskra jest stanem charakteryzującym się nagromadzeniem płynu w oku, co powoduje wzrost IOP i jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty u wielu pacjentów. Oczy codziennie produkują niewielką ilość płynu. Utrudnienie przepływu tego płynu może prowadzić do jego nagromadzenia wewnątrz chorego oka. Trwały wzrost IOP może spowodować uszkodzenie siatkówki, części oka wrażliwej na światło. Może również uciskać nerw wzrokowy, nerw dostarczający informacje z oczu do mózgu, co może skutkować uszkodzeniem komórki, a nawet śmiercią komórki.

Czynniki ryzyka rozwoju jaskry obejmują podeszły wiek, cukrzycę, historię jaskry w rodzinie i choroby serca. Pacjenci z jaskrą często nie zdają sobie sprawy z tego, że mają tę chorobę, dopóki nie pojawią się objawy zaburzeń widzenia i utraty wzroku. Inne objawy to niewyraźne widzenie, trudności w skupieniu obiektów, widzenie aureoli wokół świateł i ból oka.

Selektywna trabekuloplastyka laserowa wykorzystuje bardzo niskie poziomy częstotliwości lasera selektywnie skierowanego na komórki powodujące niedrożność drenażu płynu w oku. Przed zabiegiem do oka pacjenta umieszczane są krople, które zmniejszają ilość płynu i jednocześnie zapobiegają wzrostowi IOP po zabiegu. Wiązki laserowe są następnie kierowane na komórki docelowe, aby otworzyć przestrzenie i poszerzyć kanał, umożliwiając swobodny odpływ płynu. Selektywna trabekuloplastyka laserowa nie ma szkodliwego wpływu na inne tkanki oka podczas zabiegu.

Okuliści, lekarze specjalizujący się w leczeniu schorzeń oczu, to na ogół ci, którzy wykonują selektywną trabekuloplastykę laserową. Jednym z poważnych powikłań jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, który często występuje dwie godziny po zabiegu i który może się utrzymywać. Inne powikłania obejmują ból, stan zapalny, pogorszenie widzenia i zmętnienie rogówki, przezroczystej osłony oka.

Po przejściu selektywnej trabekuloplastyki laserowej pacjenci zwykle mogą powrócić do swoich codziennych zajęć. Okuliści często instruują swoich pacjentów, aby powstrzymali się od pewnych czynności, takich jak napinanie się, podnoszenie ciężkich przedmiotów i zginanie, przez co najmniej dwa tygodnie po selektywnej trabekuloplastyce laserowej. Oczekuje się również, że pacjenci wrócą do kliniki na kontrolne badanie wzroku.