Co to jest służebność prawa drogi?

Służebność pierwszeństwa przejazdu to dokument prawny zezwalający jednej osobie lub przedsiębiorstwu na użytkowanie gruntu będącego własnością innej osoby w określonym celu. Tego rodzaju służebności mieszkaniowe i komercyjne mogą być wykorzystane do zmiany aktu własności nieruchomości, tak aby zawierał on pozwolenie na użytkowanie gruntu lub przestrzeni objętej prawem. Służebności nieruchomości mogą w niektórych przypadkach obniżyć wartość gruntu.

Służebności mieszkaniowe często są wymieniane między sąsiadami lub członkami społeczności, którzy chcą uzyskać dostęp do określonego obszaru, do którego można dotrzeć jedynie poprzez przekazanie cudzej własności. Służebności są zwykle wykorzystywane do przyznawania dostępu do dzikich terenów, parków narodowych i innych nieruchomości publicznych graniczących z prywatnymi terenami.

Prawnik może zostać wezwany do sporządzenia dokumentów prawnych udzielających ograniczonego lub pełnego zezwolenia na użytkowanie gruntu. Dokumenty prawne często wymieniają konkretne osoby mogące korzystać ze służebności. W niektórych przypadkach służebności związane są z nieruchomością, a nie z osobą. W takich przypadkach akty własności dla obu nieruchomości mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia szczegółów dokumentów służebności.

Służebności mieszkaniowe mogą być uzgadniane z zastrzeżeniem finansowym. Jeżeli prywatny właściciel gruntu chce pobierać opłaty za prawa dostępu, kwotę i płatność należy uzgodnić przed sporządzeniem i podpisaniem dokumentów prawnych. Opłaty prawne mogą również zostać naliczone jednej lub obu stronom.

Firmy komercyjne wymagają również służebności pierwszeństwa w celu umieszczenia stałych lub tymczasowych konstrukcji na gruntach prywatnych. Na przykład firmy elektryczne mogą potrzebować zezwolenia na umieszczenie słupów elektrycznych na danej nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą potrzebować wezwać eksperta ds. nieruchomości w celu uzyskania porady na temat wartości nieruchomości po ustanowieniu tych struktur. W przypadku słupów elektrycznych niektórzy uważają, że linie elektryczne o wysokiej energii mogą powodować problemy zdrowotne, co może spowodować, że potencjalni nabywcy będą nieufni wobec domu.

Jeśli dom zostanie sprzedany z służebnością prawa drogi, nowi właściciele domów mogą mieć prawo do wycofania dokumentów służebności. Zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych powody wycofania służebności mogą obejmować:
Właściciel gruntu zwalniający służebność.
Porzucenie.
Nie używane.
Niewłaściwe użytkowanie ziemi.
Zmiana właściciela domu wydającego służebność.

Prawie wszystkie sprawy dotyczące wypowiedzenia służebności pierwszeństwa przejazdu będą musiały zostać rozpoznane przez sąd. Prawnicy zajmujący się obrotem nieruchomościami są zazwyczaj przeszkoleni, aby radzić sobie z wygaśnięciem tych długoterminowych praw majątkowych. Załatwianie formalności, czynności prawnych i rejestrowanie wszystkich procesów prawnych może wymagać specjalistycznej wiedzy wykraczającej poza kompetencje typowego właściciela gruntu.