Co to jest terapia mowy?

Terapia logopedyczna to forma terapii, która ma na celu rozwiązywanie problemów językowych i mowy. Zazwyczaj zapewnia je logopeda, który może współpracować z psychologiem, fizjoterapeutą lub psychiatrą, w zależności od stanu pacjenta. Logopedzi mogą zająć się pojawiającymi się problemami mowy i języka, a także mogą zapewnić opiekę prewencyjną, która ma na celu powstrzymanie takich zaburzeń przed ich wystąpieniem.

Zaburzenia językowe obejmują niezdolność do posługiwania się językiem. Osoby z zaburzeniami językowymi mogą mieć problemy psychologiczne, takie jak jąkanie, lub mogą mieć zaburzenia poznawcze, które utrudniają im łączenie krytycznych cech języka mówionego. Terapia logopedyczna w zaburzeniach mowy zaczyna się od określenia zakresu zaburzenia, zbadania przyczyny leżącej u jego podłoża, a następnie zajęcia się z pacjentem przyczyny za pomocą różnych ćwiczeń, aby pomóc pacjentowi przezwyciężyć zaburzenie.

Osoby powracające do zdrowia po udarach i urazach mózgu mogą również doświadczać zaburzeń językowych w wyniku upośledzenia funkcji poznawczych. W przypadku tych pacjentów terapia logopedyczna może pomóc pacjentowi odzyskać dawne zdolności językowe lub opracować nową metodę komunikacji, jeśli pacjent nie jest w stanie w pełni wyzdrowieć. Logopedzi mogą również zająć się dyskomfortem emocjonalnym spowodowanym niewyraźną mową lub trudnościami w mówieniu po udarze, pomagając pacjentom czuć się pewniej.

Zaburzenia mowy obejmują fizyczne przeszkody w mowie, które powodują utrudnienia w mowie lub trudności w mówieniu, takie jak zaburzenia strun głosowych. Terapia logopedyczna w tego typu schorzeniach obejmuje ocenę pacjenta, w czym może pomóc lekarz, który może pomóc logopedowi określić przyczynę problemu, a następnie opracowanie planu leczenia, który pomoże pacjentowi nauczyć się mówić. Logopedzi mogą również pomóc pacjentom w nauce korzystania z różnych narzędzi, które mogą pomóc w komunikacji.

Terapia mowy może być również stosowana, aby pomóc ludziom przezwyciężyć gruby akcent lub w leczeniu osób transpłciowych, które chcą przekwalifikować swój głos w ramach procesu przejścia. Umiejętność tłumienia akcentów może być ważna dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym.

U dzieci mogą czasami wystąpić zaburzenia mowy, które z czasem nasilają się. Wczesna terapia logopedyczna może zająć się takimi przeszkodami, zanim staną się poważne, zapobiegając rozwojowi problemów w przyszłości. Ponieważ problemy z mową mogą być również oznaką podstawowego problemu medycznego, ważne jest, aby rodzice zabrali swoje dzieci do logopedy, jeśli pojawią się problemy z mową lub językiem.