Co to jest uzależnienie seksualne?

Uzależnienie seksualne to zachowanie związane z seksem lub seksualnością, które występuje częściej niż jest to ogólnie uważane za normalne lub w taki sposób, że dana osoba nie ma poczucia kontroli nad popędami lub działaniami seksualnymi. Nie opracowano jasnej definicji rzeczywistego problemu, ponieważ naukowcy często nie zgadzają się, czy jest to zaburzenie samo w sobie, czy też podzbiór zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (OCD). Osoba uzależniona od seksu może być hiperseksualna, co oznacza, że ​​angażuje się w aktywność seksualną kompulsywnie lub nadmiernie często.
Metody leczenia uzależnienia seksualnego mogą się różnić, ale najczęściej dostępne są grupy wsparcia, które pomagają osobom uzależnionym poradzić sobie z tym problemem. Czasami internetowe grupy wsparcia są dostępne dla osób, które nie czują się komfortowo, omawiając problem osobiście lub dla osób, które nie mogą przyjść na osobiste spotkanie. Specjaliści ds. zdrowia psychicznego mogą również oferować usługi osobom uzależnionym od seksu. Leki zwykle nie są przepisywane na takie problemy, chyba że zachowanie seksualne jest powiązane z innym uleczalnym stanem, w którym leki odniosłyby korzyść. Wiele grup wsparcia stara się znaleźć przyczynę uzależnienia seksualnego, zamiast próbować wyleczyć sam stan.
Bardzo często uzależnienie seksualne jest ściśle związane z innymi stanami, w tym niską samooceną, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, a nawet nadpobudliwością. Osoba uzależniona od seksu może wykazywać inne problematyczne objawy, co utrudnia ustalenie konkretnej diagnozy i późniejszego leczenia. Zachowaniom bardzo często towarzyszą nieudane próby zmiany zachowania lub niezdolność do kontrolowania pragnień lub czynności, co wpływa na codzienne rutyny i relacje. Uzależnienie seksualne może prowadzić do problemów w związku na każdym poziomie, a w niektórych przypadkach samo uzależnienie może być wynikiem traumatycznych relacji międzyludzkich lub niektórych rodzajów nadużyć.

Osoba cierpiąca na takie uzależnienie może być zaabsorbowana samym zachowaniem lub przygotowaniami niezbędnymi do jego kontynuacji. Takie zaabsorbowanie może stać się problematyczne, jeśli chodzi o utrzymanie stałej pracy, utrzymywanie relacji, a nawet zapewnienie zaspokojenia podstawowych codziennych potrzeb. W niektórych przypadkach uzależnienie może prowadzić do coraz bardziej ryzykownych zachowań, które mogą narazić ciało lub umysł na ryzyko. Niektórzy badacze uważają, że uzależnienie jest wynikiem potrzeby stymulacji, co prowadzi ich do przekonania, że ​​może to być jedna z form poszukiwania dreszczyku emocji.