Co to jest zastrzeżenie prawne?

Zastrzeżenie prawne to zrzeczenie się lub ograniczenie odpowiedzialności między stronami wynikające z interakcji między nimi. Stosowanie wyłączenia odpowiedzialności w sytuacjach, od prawa kontraktowego i patentowego po odpowiedzialność za produkt i osobistą, sprawia, że ​​standaryzacja jest nieuchwytna. Chociaż sformułowanie zastrzeżenia prawnego może czasami być określone w ustawie, we wszystkich innych przypadkach nie ma wymaganego języka.

Potencjalna odpowiedzialność lub odpowiedzialność może wynikać z różnych relacji. Kupujący i sprzedawca negocjujący umowę sprzedaży mogą chcieć precyzyjnie określić, co produkt ma robić i kto płaci, jeśli tego nie zrobi. Właściciel gruntu i ktoś, kto chce przejechać przez jego ziemię, może wiązać się z zupełnie innym rodzajem odpowiedzialności. Chociaż zastrzeżenia można stosować do tak bardzo zróżnicowanych sytuacji, ich wspólnym elementem jest zamiar zdefiniowania i ograniczenia obowiązku, który jedna strona może być winna drugiej.

Chociaż zastrzeżenie prawne może być przydatne w uporządkowaniu należnych obowiązków, nie zawsze osiąga cel ograniczenia ryzyka. Na przykład producent rowerów ma obowiązek budować rowery, które można rozsądnie uznać za bezpieczne dla ich przeznaczenia. Prawne zrzeczenie się wszelkiej odpowiedzialności wydrukowane na pudełku może nie wystarczyć, jeśli na przykład producent świadomie używa tandetnych rur do ramy roweru, powodując wypadek. Nawet jeśli rowerzysta mógł zobaczyć wyłączenie odpowiedzialności i zgodzić się wziąć odpowiedzialność za wszelkie wypadki, celowe naruszenie obowiązków przez firmę produkcyjną sprawia, że ​​jest ona tak podatna na proces sądowy, jak gdyby w ogóle nie było zrzeczenia się odpowiedzialności.

Zastrzeżenie prawne, które nie zostanie właściwie przekazane, również może nie mieć żadnego skutku. Jeśli intruz nie widzi znaku „Zakaz wchodzenia w intruza”, ma on niewielką wartość jako zrzeczenie się odpowiedzialności. Podobnie, wydrukowanie na paragonie za parkowanie samochodu, że odpowiedzialność garażu za szkody jest ograniczona do 500 dolarów amerykańskich, nie czyni tego. Jeśli właściciel samochodu nigdy nie przeczyta paragonu, niekoniecznie zgodził się na limit. Właściciel samochodu mógł również rozsądnie oczekiwać, że strata samochodu o wartości 30,000 500 USD zostanie zrekompensowana ponad XNUMX USD.

Zastrzeżenia są zatem podobne do umów, ponieważ określają ograniczony aspekt tego, co często jest stosunkiem handlowym. Podobnie jak umowa, ważne zastrzeżenie prawne ma ogólnie określony i dobrze zdefiniowany cel oraz jest właściwie przekazywane i akceptowane. Nie pozwala również jednej ze stron na uniknięcie obowiązku, którego druga strona powinna racjonalnie oczekiwać.