Czy łączenie nitrofurantoiny i alkoholu jest bezpieczne?

Nitrofurantoina to lek stosowany przede wszystkim do zabijania organizmów odpowiedzialnych za wywoływanie infekcji dróg moczowych. Podobnie jak wiele innych antybiotyków, lekarze zalecają unikanie alkoholu podczas przyjmowania tego leku. To ostrzeżenie jest częściowo spowodowane problemami bezpieczeństwa związanymi z połączeniem nitrofurantoiny i alkoholu, a także problemami z potencjalną zmniejszoną skutecznością antybiotyku. Mieszanie nitrofurantoiny z alkoholem nie jest tak niebezpieczne, jak wiele kombinacji alkoholu i leków, ale nadal istnieją kwestie bezpieczeństwa, które sprawiają, że ta kombinacja jest niepożądana.

Niektóre czynniki ryzyka związane z mieszaniem nitrofurantoiny i alkoholu dotyczą sposobu, w jaki te dwie substancje wpływają na organizm. Ten antybiotyk wymaga wysokich stężeń, aby zaatakować bakterie, co robi, uszkadzając ich informację genetyczną w strukturach komórkowych. W większości lek ten pozostaje w przewodzie pokarmowym (GI), dopóki nie zostanie wydalony z moczem, a w drogach moczowych osiąga stężenie wystarczające do zabicia bakterii. Około trzy czwarte przyjętego leku jest rozkładane w wątrobie i nerkach przed osiągnięciem tego punktu, ale wystarczająco dużo nitrofurantoiny jest wydalane bez metabolizowania, aby zabić bakterie w drogach moczowych.

Ten lek zwykle nie dostaje się do krwiobiegu, więc większość jego skutków ubocznych ogranicza się do przewodu pokarmowego. Te działania niepożądane są spowodowane niewielkim uszkodzeniem szybko dzielących się komórek przewodu pokarmowego, chociaż niższe stężenia tego leku poza układem moczowym ograniczają ich widoczność. Działania niepożądane nitrofurantoiny często obejmują nudności, niestrawność lub rozstrój żołądka, wymioty i zmniejszony apetyt. W najbardziej ekstremalnych przypadkach może nawet wystąpić krwawienie z żołądka i wrzody.

Połączenie nitrofurantoiny i alkoholu może nasilić te działania niepożądane. Alkohol działa drażniąco na komórki przewodu pokarmowego i może powodować uwalnianie dodatkowego kwasu żołądkowego, który może jeszcze bardziej uszkodzić otaczającą tkankę. W połączeniu z potencjalnym uszkodzeniem tkanki żołądka przez antybiotyk, połączenie to może prowadzić do skutków ubocznych, które są znacznie bardziej nieprzyjemne, a nawet bolesne. Szansa na krwawienie z żołądka i poważne skutki uboczne stają się większe, gdy nitrofurantoina i alkohol zostaną zmieszane.

Alkohol może również zmniejszać skuteczność tego antybiotyku, co jest kolejnym źródłem ryzyka związanego z ich mieszaniem. Ta kombinacja może prowadzić do tego, że alkohol zwiększa metabolizm lub rozkład nitrofurantoiny w wątrobie i nerkach przed wydaleniem. Z kolei antybiotyk nie będzie tak skuteczny i może nie być w stanie skutecznie leczyć infekcji dróg moczowych.