Czym jest Pismo o uzdrowieniu?

Pismo o uzdrowieniu to krótki fragment Biblii, który jest używany jako punkt skupienia oddania podczas modlitwy o uzdrowienie. Korzystanie z pism uzdrowienia różni się w zależności od osoby i służby. Niektórzy ludzie traktują czytanie pism o uzdrowieniu jako prośbę o uzdrowienie duchowe, podczas gdy inni wierzą, że recytowanie tych wersetów biblijnych lub używanie ich podczas modlitwy doprowadzi do cudownego uzdrowienia fizycznego. Wersety uzdrawiające zwykle mają być czytane na głos lub recytowane podczas modlitwy.

Nie ma jednego źródła, z którego można by określić, co jest, a co nie jest pismem uzdrawiającym. Wiele chrześcijańskich modlitewników sugeruje wersety, których można użyć, gdy osoba modli się o uzdrowienie. Chociaż księgi mają kilka wspólnych wersetów, wszystkie mają również pewne różnice. Niektóre sugerowane wersety są prostymi afirmacjami mocy Boga, podczas gdy inne zawierają konkretne odniesienia do zdrowia.

Wiara w uzdrowienie Pisma Świętego sięga wczesnego chrześcijaństwa. W średniowieczu wersety z Biblii i modlitwy były używane wraz z lekami ziołowymi i innymi metodami leczenia w celu uzdrowienia rannych lub uzdrowienia chorych. Biblia zawiera liczne przykłady cudownego uzdrawiania przez Jezusa chorych lub Boga usuwającego choroby z cierpiących, a ludzie wierzyli, że dostęp do tej mocy można uzyskać poprzez modlitwę. Nawet ówcześni lekarze nie oddzielali mocy modlitwy od mocy medycyny.

Współczesna medycyna zrodziła debatę na temat twierdzeń o uzdrowieniu poprzez moc Pisma Świętego i modlitwy. American Cancer Society odrzuciło twierdzenia, że ​​modlitwa może leczyć raka lub inne choroby, a American Medical Association nie uważa modlitwy za formę leczenia. Istnieją jednak pewne dowody sugerujące, że ludzie, którzy się modlą, szybciej wracają do zdrowia po chorobach, prawdopodobnie w wyniku poprawy ich stanu umysłu. Pomimo twierdzeń, że korzystanie z pism uzdrawiania doprowadziło do cudownych uzdrowień z szeregu chorób, nie ma naukowych dowodów sugerujących, że pisma uzdrawiania mają jakikolwiek wymierny wpływ na zdrowie.

Nie wszyscy ludzie, którzy modlą się o zdrowie za pomocą wersetu o uzdrowieniu, wierzą, że przyniesie ono cudowne uzdrowienie fizyczne. Wielu użytkowników pism uzdrawiających uważa je za przydatne w promowaniu uzdrowienia duchowego lub psychologicznego, pomagając radzić sobie ze stresem, zmartwieniami i innymi problemami. W tym przypadku pismo o uzdrowieniu jest postrzegane jako metaforyczne „uzdrawianie” życia lub duszy danej osoby.