Czym jest spotkanie umysłów?

Gdyby grupa jednostek miała mieć spotkanie umysłów na temat tego, co oznacza „spotkanie umysłów”, mogą wymyślić kilka definicji. Z prawnego punktu widzenia jest to jednak odrębny termin do uzgodnienia warunków umowy lub ugody. Każda ze stron wyraźnie rozumie, co się dzieje. Wszyscy zaangażowani znajdują się na tej samej stronie, że tak powiem, a celem jest obopólna zgoda lub wzajemna zgoda – spotkanie umysłów jest transakcją, która dodaje wiążącego charakteru samej umowie. Podczas gdy spotkanie umysłów jest wyrażeniem używanym do spotkań ludzi o podobnych poglądach, a często tych, którzy już podzielają zainteresowanie i wiedzę na dany temat, w prawie, przed uzgodnieniem należy ustalić poziom zrozumienia.

Łacińska fraza consensus ad item, oznaczająca „zgoda umysłów”, jest elementem prawa umów, który zamyka drzwi do twierdzeń, że umowa prawna nie była rozumiana w momencie podpisywania. Mówiąc bardzo konkretnie, spotkanie umysłów ustala, że ​​nie ma niezrozumienia tego, co zawiera umowa. Zawiera ofertę od jednej strony i akceptację przez drugą bez ukrytych lub niejasnych warunków. Po osiągnięciu porozumienia następuje potwierdzenie, że istnieje zdolność wyrażenia zgody lub zrozumienia warunków. Legalność samych warunków umowy podlega weryfikacji w celu zakończenia procesu.

Prawo umów zazwyczaj obejmuje sporządzanie dokumentacji w celu wymiany majątku przedsiębiorstwa i majątku lub usług. Pracodawcy wykorzystują umowy do określania obowiązków i warunków pracodawcy. Sprzedawcy produktów, od części samochodowych po całe samochody, określają sprzedawane przedmioty i podają cenę czarno-białą. Usługi świadczone przez lekarzy, prawników i wykonawców robót budowlanych wiążą się z umowami wymagającymi podpisu przed rozpoczęciem prac. Wszystkie tego typu umowy mogą nawiązać spotkanie umysłów ze stwierdzeniami typu „Rozumiem” lub „Wyrażam zgodę” przed wymaganymi polami podpisu stron przystępujących do zleconych usług lub przed wymianą pieniędzy na zakontraktowane towary.

Podczas gdy treść umów prawnych jest zazwyczaj bardziej skomplikowana niż zwykły, potoczny angielski, warunki jasnej umowy są jasno określone przed osiągnięciem porozumienia. Podczas gdy dwie strony mogą prowadzić rozmowy z różnymi intencjami, intencje łączą się lub osiągają porozumienie w kontrakcie. Posiadanie jasnego zamiaru, celu i produktu końcowego zapisanego na piśmie eliminuje pokój do poruszania się, ponieważ spotkanie umysłów prowadzi wszystkich do tej samej strony.