Czym są procedury pielęgniarskie?

Procedury pielęgniarskie to znormalizowane procedury stosowane przez pielęgniarki w celu osiągnięcia wysokiego poziomu opieki nad pacjentem. Tworząc rutynowe reakcje na sytuacje medyczne, procedury pielęgniarskie utrzymują pielęgniarki w zadaniu i pozwalają im zapewnić pacjentom opiekę, której potrzebują. Wiele szpitali ma określone wytyczne pielęgniarskie, których przestrzegania oczekują od swoich pracowników, podczas gdy inne procedury są nauczane w szkołach pielęgniarskich. W obu przypadkach wytyczne odzwierciedlają wieloletnie doświadczenie i współpracę lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

Posiadanie standardowych procedur jest kluczowym elementem opieki medycznej. Procedury pielęgniarskie ustalają priorytety opieki, tak aby pielęgniarki mogły szybko pracować nad ustabilizowaniem stanu pacjenta, skupiając się w pierwszej kolejności na krytycznych kwestiach i przechodząc do mniej poważnych problemów medycznych. Działają również jako lista kontrolna, która może być wykorzystana do potwierdzenia, że ​​każdy krok niezbędny dla dobrego samopoczucia pacjenta został podjęty i że kroki te zostały wykonane we właściwej kolejności. Procedury te określają również liczbę pacjentów, którymi pielęgniarka może się jednocześnie opiekować, maksymalną liczbę godzin pracy pielęgniarki w ciągu dnia oraz sposób, w jaki pielęgniarka wykonuje obowiązki administracyjne, takie jak sporządzanie wykresów.

Kiedy pielęgniarki rozpoczynają pracę w szpitalu, zazwyczaj otrzymują podręcznik polityki pielęgniarskiej, który zawiera informacje na temat pracy w tym szpitalu. Poradnik zawiera informacje o mundurach, procedurach szpitalnych i oczekiwanych standardach zachowania, a także zawiera omówienie standardowych procedur pielęgniarskich w tej placówce medycznej. Nawet drobne szczegóły, takie jak sposób układania leków na półkach lub oznaczanie narzędzi, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta, co sprawia, że ​​przegląd konkretnych procedur w danym szpitalu jest niezwykle ważny.

W prostym przykładzie procedury pielęgniarskiej wiele szpitali wymaga, aby pielęgniarki dwukrotnie sprawdzały etykiety umieszczone na torebkach z lekami dożylnymi, aby potwierdzić, że lek jest prawidłowy przed podaniem go pacjentowi. Niebezpieczne leki mogą mieć jaskrawo kolorowe etykiety, aby przypomnieć pielęgniarkom, że zawartość torebki może być niebezpieczna dla niektórych pacjentów. Gdy lekarz pisze zamówienie na lek podawany dożylnie, pielęgniarka wyciąga lek z szafki, sprawdza etykietę, potwierdza dawkowanie, a następnie zawiesza worek i odpowiednio ustawia kroplówkę. Pielęgniarka przychodząca na zmianę, aby opiekować się tym samym pacjentem, również sprawdzała lek.

Chociaż procedury pielęgniarskie mają na celu standaryzację reakcji na sytuacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i zwiększenia skuteczności pielęgniarstwa, czasami pielęgniarki mogą być zobowiązane do wykraczania poza wytyczne proceduralne, aby radzić sobie z wyjątkowymi sytuacjami. Dobra pielęgniarka ma zdrowy osąd, który pomaga pielęgniarce zidentyfikować sytuacje, w których nie mają zastosowania standardowe procedury i nie boi się kwestionować działań i zaleceń lekarskich, które mogą zagrażać pacjentowi.