Czym są śruby imadła?

Śruba imadła to część imadła, która łączy dwie szczęki i rozdziela je. W zależności od konstrukcji imadła śruba imadła może być ustawiona w kierunku środka jednej ze szczęk lub wzdłuż jednej z krawędzi imadła. Długość śruby określa, jak szeroko mogą się otwierać szczęki.

Proste imadło ma dwie szczęki i śrubę imadła. W większości przypadków jedna szczęka imadła jest nieruchoma i czasami jest zbudowana z boku stołu warsztatowego lub innej solidnej konstrukcji. Druga strona imadła jest ruchoma i jest przymocowana do śruby imadła. Po obróceniu śruba imadła umożliwia tej szczęce przesuwanie się w kierunku lub od drugiej szczęki, dzięki czemu narzędzie może mocno zacisnąć się na kawałku drewna, metalu lub innym materiale, z którym pracuje dana osoba. Gdy śruba imadła jest odpowiednio dokręcona, szczęki imadła utrzymują obiekt stabilnie bez wgniatania, pękania lub innego uszkodzenia.

Wiele staromodnych imadeł wykonanych z drewna ma drewnianą śrubę imadła. Chociaż te śruby nie są tak mocne jak ich metalowe odpowiedniki, można ich używać podczas pracy z drewnem lub innymi miękkimi materiałami. Metalowe śruby imadła, które mogą być używane z drewnianymi lub metalowymi imadłami, zapewniają mocniejsze imadło, które może mocniej uchwycić przedmiot.

Koniec śruby służącej do dokręcania imadła jest często wyposażony w rączkę lub korbę. Ułatwia to osobie obracanie śruby w celu otwarcia lub zamknięcia imadła. Alternatywnie, wiele nowoczesnych imadeł wykorzystuje mechanizm zapadkowy lub nawet układ hydrauliczny. Grzechotki są często przymocowane do śrub imadła, które szybko otwierają i zamykają imadło, podczas gdy hydraulika jest używana w imadłach o dużej wytrzymałości lub imadłach przemysłowych.

Konstrukcja śruby imadła jest podobna do innych rodzajów śrub. Korpus śruby jest gwintowany, dzięki czemu pozostaje na swoim miejscu po zamknięciu imadła wokół przedmiotu. Śruby imadła z gwintem, który jest blisko siebie, wykonują więcej obrotów, aby poruszać szczękami, ale mogą pozwolić na bardziej precyzyjne pozycjonowanie, podczas gdy śruby imadła z gwintem, który jest szerszy od siebie, umożliwiają szybsze poruszanie szczękami. Długość śruby wraz z długością ramienia trzymającego ruchomą szczękę określa, jak daleko imadło może się otwierać i zamykać.