Jak mogę zdobyć licencję strażnika?

W większości krajów zazwyczaj wymagana jest licencja ochroniarza, ale proces ten może się różnić w zależności od lokalnych wytycznych. Każda jurysdykcja określa indywidualne wymagania dla kandydatów, które zwykle obejmują specjalne szkolenia, ograniczenia wiekowe i kursy edukacyjne. Często preferowane jest wcześniejsze doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, a kandydaci powinni przejrzeć listę kwalifikujących się stanowisk. W zależności od lokalizacji do uzyskania licencji ochroniarza może być konieczne świadectwo minimalnego wykształcenia, takie jak świadectwo ukończenia szkoły średniej. Pierwszym krokiem do uzyskania licencji powinno być zbadanie wszystkich lokalnych wymagań obszaru, w którym zamierza pracować.

Przeglądanie różnych opisów zadań związanych z bezpieczeństwem przed szkoleniem jest ważne, aby określić, czy ten rodzaj pracy jest odpowiedni dla danej osoby. Istnieją różne klasy licencji strażnika, które zwykle odnoszą się do tego, czy strażnik ma przy sobie broń palną. Chociaż zwykle wymagany jest dyplom ukończenia szkoły średniej lub odpowiednik, niektórzy kandydaci decydują się na dalszą edukację w zakresie wymiaru sprawiedliwości lub prawa karnego, co może przyspieszyć proces uzyskiwania licencji ochroniarza. W większości krajów obowiązkowe jest minimum 30 godzin kursu szkoleniowego.

Kursy szkoleniowe mają na celu przygotowanie strażników do różnych sytuacji, które mogą wystąpić w pracy. Tematy poruszane na zajęciach mogą obejmować zapobieganie kradzieżom, stosowanie ograniczeń siły, etykę i postępowanie zawodowe, pierwszą pomoc, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, przetrzymywanie podejrzanych i zwalczanie terroryzmu. Kursy zazwyczaj obejmują zajęcia pisemne i fizyczne i są na ogół prowadzone przez certyfikowanego ochroniarza.

Po ukończeniu szkolenia i spełnienia dodatkowych wymagań kandydaci muszą wypełnić długi wniosek i zwrócić go do wyznaczonego biura lokalnego. Aplikacje zazwyczaj wymagają od kandydatów ujawnienia swoich danych osobowych, przeszłości kryminalnej, wykształcenia, historii zatrudnienia i osobistych referencji. Większość firm wymaga od wnioskodawców pobrania odcisków palców podczas procesu aplikacyjnego w celu dokładnego sprawdzenia przeszłości. Kandydaci powinni skontaktować się z lokalnymi organami ścigania, aby ustalić najbliższą lokalizację pobrania odcisków palców. W niektórych obszarach mogą obowiązywać opłaty za złożenie wniosku.

Po zatwierdzeniu wniosku zwykle przeprowadza się egzamin licencyjny. Studenci muszą zdać egzamin i uzyskać minimalną ocenę ustaloną przez lokalną organizację. Istnieje wiele zawodów, które nie wymagają licencji ochroniarza, ale posiadanie tego certyfikatu zwiększy możliwości zatrudnienia. Większość firm oferuje wyższą pensję początkową dla tych, którzy ukończyli proces licencjonowania, a licencjonowani ochroniarze zwykle mają większe obowiązki.