Jaka jest różnica między Montelukastem a lewocetyryzyną?

Montelukast i lewocetyryzyna to leki, które działają przeciw reakcjom alergicznym, ale dokładny sposób ich działania różni się. Stany, w których jeden lub oba leki są odpowiednie, są spowodowane przez nadwrażliwy układ odpornościowy, na przykład alergie na pyłki. Zadaniem obu leków jest zakłócanie reakcji alergicznej, takiej jak astma, i tłumienie jej skutków. Aby to zrobić, zarówno montelukast, jak i lewocetyryzyna zapobiegają wiązaniu pewnych cząsteczek z receptorem na komórkach, ale dokładny receptor nie jest taki sam dla obu.

Katar sienny i inne stany alergiczne, które są spowodowane wdychaniem cząsteczek, pojawiają się, ponieważ organizm uruchamia niepotrzebnie silną reakcję na czynniki drażniące, takie jak kurz lub pyłki. Sednem odpowiedzi organizmu jest proces zapalny. Zwykle stan zapalny jest korzystny dla organizmu, ponieważ pomaga podnieść temperaturę i wywołać podrażnienie w miejscach zakażonych lub narażonych na niebezpieczne ciała obce. Jednak u niektórych osób stan zapalny pojawia się, gdy nie jest to konieczne, a na przykład płuca i nos ulegają zapaleniu bez uzasadnionego powodu.

Stan zapalny w płucach powoduje, że drogi oddechowe stają się mniejsze i węższe, co zapobiega przedostawaniu się i wydostawaniu powietrza z płuc. Kiedy tkanki nosa są zaatakowane, nos wytwarza dużo rzadkiego śluzu, a oczy mogą również płynąć. Niektórzy ludzie doświadczają długotrwałej alergii, z którą nie jest łatwo żyć, dlatego wymagają specjalnych leków, aby utrzymać stan zapalny pod kontrolą.

Zarówno montelukast, jak i lewocetyryzyna działają na organizm, regulując nadmiernie agresywną odpowiedź immunologiczną. Robią to, blokując etap kaskady stanu zapalnego, który zapobiega pogorszeniu się stanu zapalnego lub może zmniejszyć stan zapalny. Chociaż zarówno w przypadku montelukastu, jak i lewocetyryzyny etap docelowy obejmuje receptor na zewnątrz komórki, specyficzny receptor jest inny dla każdego z nich.

Lewocetyryzyna jest lekiem bardzo blisko spokrewnionym z innym powszechnie stosowanym lekiem przeciwalergicznym, zwanym cetyryzyną. Jego receptorem komórki docelowej jest obwodowy receptor H1. Receptor ten odgrywa rolę w rozpoznawaniu sygnałów zapalnych zwanych histaminami, a lek blokuje receptory przed identyfikowaniem instrukcji kontynuacji procesu zapalnego.

Z drugiej strony montelukast zakłóca również odbiór sygnału przez komórki. Konkretnym receptorem komórkowym, na który wpływa, jest receptor leukotrienów cysteinylowych, który również stanowi część odpowiedzi zapalnej, ale w inny sposób niż cel lewocetyryzyny. Zarówno montelukast, jak i lewocetyryzyna mogą być wchłaniane przez przewód pokarmowy, a ponieważ działają równolegle, są dostępne razem w niektórych lekach przeciwalergicznych.