Jaki jest proces rejestracji MPRE?

Proces rejestracji na Multistate Professional Responsibility Examination (MPRE) polega na zarejestrowaniu się w celu przystąpienia do egzaminu za pośrednictwem ACT, Inc., usługi testowej dla Krajowej Konferencji Egzaminatorów Adwokackich (NCBE). Dokumentację rejestracyjną można wypełnić elektronicznie lub pocztą. Test przeprowadzany jest trzy razy w roku i oferuje otwartą rejestrację do czasu zapełnienia wszystkich ośrodków egzaminacyjnych, ale rejestracja na każdą z sesji musi zostać zakończona do opublikowanych dat granicznych.

Rejestracja w MPRE wymaga od studenta lub absolwenta prawa wypełnienia formularza rejestracyjnego drogą pocztową lub elektroniczną oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej. W formularzu prosi się rejestrującego o podanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz o potwierdzenie statusu studenta lub absolwenta akredytowanej szkoły prawniczej. Następnie rejestrujący musi wybrać jedną z trzech dat egzaminów, ośrodek egzaminacyjny i wskazać jedną jurysdykcję, do której chce przesłać swoje wyniki. USTAWA ustala również ostateczne daty rejestracji, które mają wpływ na opłatę, którą należy uiścić. Jeśli rejestrujący zgłosi się z opóźnieniem, opłata zostanie podwojona.

Strona rejestracyjna ACT MPRE zawiera wszystkie informacje potrzebne do zarejestrowania się na egzamin. Dostęp do niego można uzyskać bezpośrednio z głównej strony internetowej ACT lub poprzez stronę informacyjną NCBE MPRE. ACT co roku publikuje broszurę informacyjną MPRE, w której wyszczególnia się daty testów, ograniczenia rejestracji i procedury testowe, których musi przestrzegać egzaminowany. Tę broszurę można pobrać ze strony internetowej ACT i należy się z nią zapoznać przed rejestracją w celu uzyskania ważnych informacji dotyczących konkretnych dat egzaminów w danym roku.

ACT akceptuje rejestrację MPRE drogą elektroniczną lub pocztą, ale zdecydowanie nakłania rejestrujących do korzystania z procesu rejestracji elektronicznej oferowanego na jej stronie internetowej. Rejestrujący się online mogą wydrukować bilet wstępu do wykorzystania w dniu egzaminu i pobrać raport wyników, gdy wyniki testu zostaną opublikowane. Mimo to rejestrujący może uzyskać pełny pakiet rejestracyjny MPRE, pisząc do NCBE na adres podany na stronie internetowej MPRE i może przesłać formularz rejestracyjny pocztą.

Rejestracja online musi zostać zakończona do 11:59 czasu centralnego w dniu ostatecznym. Zgłoszenia papierowe należy odebrać w Iowa City w stanie Iowa do godziny 5:XNUMX czasu centralnego w dniu ostatecznym. Potwierdzenie rejestracji jest wysyłane na poprawny adres e-mail w celu rejestracji elektronicznej. Rejestrujący się na papierze muszą wysłać zaadresowaną, ostemplowaną pocztówkę ze swoimi materiałami, aby otrzymać oficjalne potwierdzenie.