Jaki jest wpływ Concerta® na ADHD?

Badania kliniczne wykazały, że działanie Concerta® na ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) polega na poprawie zdolności pacjenta do koncentracji, dzięki czemu może on skoncentrować się i wykonać wymagane osobiste i społeczne zadania. Wpływ Concerta® na ADHD staje się widoczny, gdy pacjent przyjmuje lek przez długi czas. Przez czas, w którym lek pozostaje w organizmie do momentu, gdy zostanie zmetabolizowany, poprawia on życie towarzyskie pacjenta w szkole i w domu, dając mu możliwość skupienia się na zadaniach — części uwagi w chorobie. Mając większą kontrolę nad funkcjonowaniem nerwowo-mięśniowym, stosowanie Concerta® w ADHD zmniejsza impulsywność pacjenta — część choroby związaną z nadpobudliwością. Podawany przez lekarza i mający niewiele skutków ubocznych, stosowanie Concerta® na ADHD może zminimalizować objawy przez całe życie pacjenta.

Concerta® jest formą uwalnianego w czasie metylofenidatu, łagodnego stymulatora ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci i niektórych dorosłych z objawami ADHD stwierdzono, że lek zwiększa koncentrację uwagi, a tym samym zdolność pacjenta do kontrolowania zarówno rozpraszania uwagi, jak i impulsywnych ruchów ciała. Główne składniki Concerta® były pierwotnie przepisywane jako środki pobudzające i tabletki odchudzające. Nic więc dziwnego, że co najmniej jeden na dziesięciu pacjentów doświadcza skutków ubocznych w postaci bezsenności i utraty apetytu.

Concerta® występuje w różnych dawkach w zależności od określonych przez lekarza potrzeb pacjenta. Długotrwałe uwalnianie zapewnia odpowiednią dawkę w ciągu dnia, w zależności od metabolizmu pacjenta. Stosowanie Concerta® w ADHD powinno być tylko częścią całego programu leczenia, obejmującego poradnictwo i dyscyplinę społeczną ze strony nauczycieli i rodziców w celu kontrolowania negatywnych zachowań i wszelkich skutków ubocznych leku.

Według badań nastolatki, które przyjmują Concerta® na ADHD, rzadziej biorą nielegalne narkotyki lub zachodzą w niechcianą ciążę.

Chemia metaboliczna dzieci zmienia się przez całe życie. Podobnie jak ich umiejętności kontrolowania objawów ADHD. Pacjent może nie potrzebować Concerta® przez całe życie. Lekarze, z pomocą rodziców, nauczycieli i psychologów, powinni monitorować zachowanie pacjenta, aby stwierdzić wszelkie zmiany w metabolizmie lub zachowaniu, które wskazują na potrzebę zmniejszenia dawki.