Jakie są kary za uchylanie się od płacenia podatków?

Uchylanie się od płacenia podatków to poważne przestępstwo, a osoba, która je popełnia, podlega surowym karom. W Stanach Zjednoczonych osoba, która dopuści się uchylania się od płacenia podatków, może być zmuszona zapłacić wysoką grzywnę lub spotkać się z karą więzienia. W rzeczywistości osoba, która zostanie uznana za winną tego przestępstwa w Stanach Zjednoczonych, może spotkać się z obydwoma rodzajami kar za uchylanie się od płacenia podatków. Na przykład niektóre rodzaje uchylania się od płacenia podatków mogą wymagać od sprawcy zapłacenia nawet setek tysięcy dolarów grzywny i może zostać skazany na karę do pięciu lat więzienia. Inne kraje mogą ustalać inne kary za uchylanie się od płacenia podatków.

W Stanach Zjednoczonych uchylanie się od płacenia podatków to przestępstwo, które jest poważnym rodzajem przestępstwa. W przypadku, gdy dana osoba próbuje uniknąć płacenia podatków, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do pięciu lat lub zostać ukarana grzywną w wysokości 250,000 500,000 dolarów amerykańskich (USD), jeśli złoży wniosek jako osoba fizyczna. Za to samo przestępstwo korporacjom grozi grzywna w wysokości do XNUMX XNUMX USD. Wymaganie zapłaty grzywny nie oznacza jednak, że dana osoba nie będzie spędzać czasu w więzieniu. Zamiast tego istnieje możliwość, że na daną osobę zostanie nałożona zarówno grzywna, jak i kara pozbawienia wolności oraz opłaty za związane z tym koszty sądowe.

Osoba fizyczna lub korporacja może również zostać narażona na kary za uchylanie się od płacenia podatków za umyślne niepobieranie lub płacenie podatków. Podobnie jak w przypadku uchylania się od płacenia podatków, to przestępstwo jest przestępstwem i osoba, która zostanie za to skazana, może zostać obciążona surowymi karami za uchylanie się od płacenia podatków. Przestępstwo to niesie za sobą takie same kary, jak uchylanie się od płacenia podatków, czyli grzywny w wysokości do 250,000 XNUMX USD lub do pięciu lat więzienia. Jeśli zostanie skazany, osoba może zostać wysłana do więzienia i musi zapłacić grzywnę. Korporacje mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do dwukrotności maksymalnej kwoty dla osób fizycznych.

Przestępstwem jest również przestępstwo polegające na popełnieniu oszustwa i dołączeniu fałszywych oświadczeń do zeznania podatkowego. Zbrodnia ta niesie za sobą karę pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż trzy lata. Osoby fizyczne i korporacje mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do 250,000 500,000 USD dla indywidualnych podatników i XNUMX XNUMX USD dla korporacji.

Osoba fizyczna lub korporacja może również zostać narażona na kary za uchylanie się od opodatkowania, jeśli nie złoży obowiązkowych dokumentów podatkowych, nie zapłaci należnych podatków lub nie dostarczy wymaganych informacji. Jest to wykroczenie, które jest uważane za mniej poważne przestępstwo niż przestępstwo, ale nadal wiąże się z grzywną i karą pozbawienia wolności. W tym przypadku jednak maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności wynosi jeden rok, a maksymalna grzywna to 100,000 200,000 USD dla osób fizycznych i XNUMX XNUMX USD dla korporacji. Podatnicy skazani za przestępstwa z tej kategorii mogą zostać ukarani zarówno grzywną, jak i karą więzienia lub mogą otrzymać tylko jedną z tych kar.