Jakie są konsekwencje ignorowania znaku zakazu wstępu?

Właściciele nieruchomości często mają prawo zarówno do prywatności, jak i do uniemożliwienia publicznego dostępu do swojej własności. W celu dochodzenia tych praw właściciel nieruchomości może wywiesić znak zakazu wstępu. Chociaż definicja wykroczenia może ulec zmianie w zależności od jurysdykcji, generalnie obejmuje ingerencję w prawa własności do mienia. Konsekwencje zignorowania takiego znaku mogą prowadzić do postawienia intruzowi zarzutów karnych i/lub odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone przez intruza na terenie posesji.

Gdy ktoś celowo narusza cudzą własność, pomimo obecności znaku zakazu naruszania, osoba ta może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego. W większości jurysdykcji, intruz ponosi odpowiedzialność, gdy było to celowe; jednak jurysdykcje różnią się pod względem traktowania niezamierzonego naruszenia. Kiedy dana osoba dopuści się naruszenia bez zamiaru tego, sąd może zbadać, czy było to zaniedbanie, a także czyny sprawcy podczas pobytu na ziemi, aby ustalić, czy jest on odpowiedzialny. Kiedy wywieszono zawiadomienie o zakazie wkraczania, sąd może również sprawdzić, jak widoczny był znak i czy intruz powinien był widzieć ten znak. Jeżeli zostanie uznany winnym, intruz może zostać skazany na zapłatę odszkodowania pieniężnego za czyn przekroczenia.

Oprócz ewentualnej odpowiedzialności cywilnej za zignorowanie znaku zakazu wkroczenia, intruz może zostać postawiony w stan oskarżenia karnego. W wielu jurysdykcjach wejście na cudzą własność bez pozwolenia lub z naruszeniem zakazu wstępu może być przestępstwem. Często sama obecność znaku może uczynić czyn przestępstwem, a tym samym narazić intruza na sankcje karne.

Sankcje karne za zignorowanie znaku zakazu wstępu będą zależeć od jurysdykcji. W większości przypadków wtargnięcie jest uważane za wykroczenie. Wykroczenie jest zazwyczaj zagrożone karą do roku więzienia i/lub okresu próbnego. Ponadto sędzia może orzec koszty sądowe i grzywny oraz zadośćuczynienie za wszelkie szkody majątkowe.

Właściciel nieruchomości, który chce chronić swoją własność przed intruzami, powinien zapoznać się z lokalnymi rozporządzeniami lub prawami przed umieszczeniem znaków. W wielu jurysdykcjach niektóre kolory są związane z zakazem wchodzenia na teren, co pozwala właścicielowi pomalować drzewa lub zawiązać tkaninę tego koloru na drzewach lub ogrodzeniach, aby ostrzec potencjalnych naruszycieli, aby trzymali się z daleka. Nie wolno również używać żadnych znaków wstępu, które powinny być umieszczone w widocznym miejscu, aby zapewnić, że będą widoczne w potencjalnych punktach wejścia.