Jakie są oznaki przedawkowania risperidonu?

Risperidon to lek typowo przepisywany w celu leczenia chorób takich jak choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i objawy autyzmu. Wielkość przedawkowania różni się w zależności od wzrostu osoby, czasu przyjmowania leku i innych przyjmowanych przez niego leków. Najczęstsze objawy przedawkowania risperidonu to sedacja zmęczeniowa, śpiączka, szybkie bicie serca, drgawki mięśni, drgawki, a nawet śmierć.

Najczęstsze objawy przedawkowania to senność, letarg, niedociśnienie lub obniżone ciśnienie krwi, drżenie lub szarpanie ciała, drgawki i tachykardia lub szybkie bicie serca. Te objawy mogą zacząć działać już po 30 minutach od spożycia, w zależności od metabolizmu organizmu. Większość z tych objawów przedawkowania rysperydonu ma różne nasilenie, ale pracownicy służby zdrowia ogólnie zgadzają się, że nawet najłagodniejsze objawy przedawkowania należy traktować poważnie.

Chociaż przedawkowanie może wystąpić w różnych dawkach, zwykle zgłaszane wynosi od 20 do 360 miligramów. Na tych poziomach nie zgłoszono żadnych znanych zgonów do 2011 roku. Zwykle oznaki przedawkowania Risperidonu są tylko silniejszymi wersjami niektórych normalnych skutków ubocznych. Objawy te obejmują letarg, uspokojenie polekowe, drżenie, łagodne niedociśnienie i łagodną tachykardię. Osoby, które przyjmowały inne leki, takie jak klozapina i paroksetyna, lub piły alkohol, częściej doświadczają przedawkowania mniejszej ilości risperidonu.

Niektóre z poważniejszych objawów przedawkowania rysperydonu obejmują napady padaczkowe, śpiączkę, hipokaliemię, hiponatremię, wydłużone odstępy QT lub dłuższy czas regeneracji serca między uderzeniami, częstoskurcz komorowy lub bardzo szybkie bicie serca i niekontrolowane ruchy szyi , oczy, szczęka lub język. Chociaż rzadko, niektóre z tych objawów przedawkowania Riperidonu mogą prowadzić do śmierci. Zazwyczaj takie objawy występują tylko w przypadku dużego przedawkowania, przekraczającego 300 miligramów.

Leczenie przedawkowania rysperydonu zwykle zależy od czasu, w którym lek został przyjęty. Podczas normalnej procedury lekarz może zapewnić drożność dróg oddechowych, aby ułatwić oddychanie. Jeśli przedawkowanie nastąpiło przed całkowitym spożyciem, lekarz może spróbować pompować żołądek za pomocą leków lub rurek. Podczas leczenia przedawkowania po dłuższym czasie, postępowanie polega zazwyczaj na zminimalizowaniu skutków ubocznych przedawkowania poprzez opiekę medyczną. Zwykle obejmuje to środki mające na celu utrzymanie stałego tętna, a także stosowanie płynów dożylnych.