Jakie są przeciwwskazania dla beta-blokerów?

Chociaż beta-blokery mogą być niezwykle przydatne w obniżaniu ciśnienia krwi i leczeniu niektórych chorób serca, nie zawsze są idealnym sposobem leczenia. Należy dokładnie rozważyć przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów, ponieważ lek może pogorszyć niektóre stany lub maskować objawy powikłań. Niektóre przeciwwskazania do beta-blokerów obejmują cukrzycę, astmę, częściowy blok serca i wolne tętno.

Jednym z najczęstszych przeciwwskazań do stosowania beta-blokerów jest cukrzyca typu I lub II. Diabetycy są podatni na stan znany jako hipoglikemia lub bardzo niski poziom cukru we krwi, który może być sygnalizowany objawami, takimi jak zawroty głowy, dreszcze i przyspieszenie akcji serca. Ponieważ beta-blokery działają poprzez zmniejszenie poziomu adrenaliny we krwi i spowolnienie akcji serca, ważne objawy hipoglikemii mogą być maskowane przez lek. Z tego powodu beta-blokery są rzadko przepisywane diabetykom, zwłaszcza tym, którzy rzadko doświadczają zewnętrznych objawów hipoglikemii.

W dążeniu do obniżenia ciśnienia krwi przez beta-blokery mogą również powodować zwężenie dróg oddechowych, znane jako zwężenie oskrzeli. Takie działanie może utrudnić oddychanie, co może nie stanowić problemu dla zdrowych pacjentów, ale może siać spustoszenie u pacjentów z astmą. Astma jest jednym z najbardziej krytycznych przeciwwskazań dla beta-blokerów, ponieważ stosowanie leków może wywołać nagłe, gwałtowne ataki astmy, które mogą prowadzić do hospitalizacji i śmierci. Nawet pacjenci z łagodną astmą lub ci, którzy doświadczyli astmy w dzieciństwie, ale nie jako dorośli, mogą być odradzani stosowaniu beta-blokerów.

Skutki uboczne beta-blokerów obejmują pewne zmiany sercowo-naczyniowe, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów z chorobami serca. Przeciwwskazania sercowo-naczyniowe dla beta-blokerów często obejmują obecność bloku serca, stanu, w którym sygnały elektryczne z komór serca nie zawsze przekazują prawidłowo, co prowadzi do nieregularnego bicia serca. Beta-blokery mogą zwiększać nieregularność, pogarszać blok serca i prowadzić do zwiększonego ryzyka niewydolności serca lub niestabilnych rytmów serca.

Wolniejsze niż normalne bicie serca, znane jako bradykardia, może być również niebezpieczne w połączeniu z beta-blokerami. Ponieważ głównym działaniem tych leków jest zmniejszenie częstości akcji serca, obecność bradykardii może prowadzić do bardzo niskiego tętna, które jest nie do utrzymania. W przypadkach, w których leki beta-adrenolityczne są przepisywane niezależnie od tego przeciwwskazania, pacjenci mogą doświadczać cięższych działań niepożądanych leku i mogą być narażeni na zwiększone ryzyko niewydolności serca.