Jakie są rodzaje sprzętu medycznego?

Specjaliści medyczni pracujący w szpitalach, gabinetach lekarskich i innych placówkach polegają na sprzęcie medycznym, który pomaga im w opiece nad pacjentami i wykonywaniu ich obowiązków zawodowych. Istnieją różne typy, od aparatów rentgenowskich po sprzęt do monitorowania serca. Sprzęt odgrywa tak samo ważną rolę w opiece nad pacjentem, jak lekarz, pielęgniarka czy technik, który używa go do wykonania zabiegu.

Sprzęt medyczny może być tak prosty, jak stetoskop, mankiet do pomiaru ciśnienia krwi lub monitor tlenu. Sale egzaminacyjne są również zwykle wypełnione sprzętem, takim jak cyfrowe termometry i nebulizatory. Chociaż niektóre z nich mogą być małymi przedmiotami, wszystkie są niezbędne lekarzowi lub pielęgniarce do diagnozowania i leczenia pacjentów. Na większości oddziałów ratunkowych zwykle są potrzebne pielęgniarki materiały medyczne, takie jak rękawiczki, kubki do zbierania moczu, fiolki z próbkami krwi i strzykawki.

Laboratoria szpitalne dysponują sprzętem medycznym, którego patolodzy i asystenci laboratoryjni używają do prowadzenia badań i wykonywania testów. Niektóre urządzenia znajdujące się w laboratorium szpitalnym obejmują maszyny do hemodializy używane do usuwania odpadów i toksyn z krwi, szkiełka do analizy próbek oraz zaawansowane mikroskopy używane do badań diagnostycznych, takich jak biopsje. Laboratoria mają również monitory do pomiaru stężenia glukozy we krwi, które sprawdzają, jak szybko glukoza opuszcza krew i jest przydatna dla diabetyków. Jeśli lekarze podejrzewają, że ktoś miał zawał serca, laboratorium ma również urządzenie zwane skanerem radionuklidów, które wykonuje zdjęcia narządów danej osoby i mogą analizować obrazy, aby sprawdzić, czy serce lub otaczające narządy wyglądają nieprawidłowo.

Jeśli lekarz wysyła osobę do placówki na klisze radiologiczne, technicy często używają tomografu komputerowego (TK). Ta maszyna pokaże cysty, guzy lub ciała obce, jeśli takie istnieją w ciele osoby. Skany CT mogą być używane do sprawdzania między innymi kamieni nerkowych, ataków pęcherzyka żółciowego, guzków płuc i chorób żył. Skaner obraca się wokół ciała, pomijając wiązkę światła na tym obszarze i tworzy cyfrowe obrazy danych narządów, które oceni radiolog. Osoba wykonująca test musi usunąć wszystkie przedmioty, w tym biżuterię i okulary, przed wejściem do skanera, aby nie podniosła przedmiotu z obrazów.

Chociaż niektóre urządzenia mogą wymagać bardzo mało instrukcji, większość urządzeń do obrazowania cyfrowego i monitorów fal mózgowych, poziomu tlenu i monitorów pracy serca wymaga dodatkowego szkolenia. Technicy pracujący w laboratoriach zwykle muszą spełnić określone kryteria dotyczące wykształcenia i szkolenia, zanim będą mogli korzystać ze sprzętu. Ważne jest również, aby ktoś rutynowo sprawdzał i czyścił sprzęt medyczny, aby działał prawidłowo i był wolny od wszelkich szkodliwych zarazków.