Jakie są rodzaje terapii dysleksji?

Istnieją tradycyjne i alternatywne terapie dysleksji, ale najczęstsze leczenie obejmuje korepetycje i techniki nauczania, aby pomóc dziecku przystosować się do trudności w uczeniu się. Alternatywne terapie dysleksji mogą, ale nie muszą działać, i wzbudzają kontrowersje w niektórych kręgach medycznych. Obejmują one terapię równowagi lub ruchu, muzykoterapię, terapię wzroku i terapię żywieniową. Te alternatywne terapie dysleksji zazwyczaj nie wyrządzają szkody dziecku z trudnościami w uczeniu się i mogą w niektórych przypadkach złagodzić objawy.

Najczęstsze leczenie dysleksji polega na łączeniu metod nauczania za pomocą specjalnych zasobów edukacyjnych. Specjalista od czytania stosujący te terapie w przypadku dysleksji zazwyczaj używa akustyki, aby nauczyć dziecko rozróżniania dźwięków poszczególnych liter, które pojawiają się w słowach. Czytanie na głos może pomóc dziecku rozpoznać, w jaki sposób dźwięki liter wpływają na dźwięki słów.

Terapia równowagi lub ruchu w przypadku dysleksji opiera się na koncepcji pierwotnych odruchów, które utrzymują się poza pierwszym rokiem życia dziecka. Odruchy te rozwijają się w macicy, takie jak odruch ssania, aby umożliwić przeżycie we wczesnych miesiącach życia. Praktycy stosujący terapię ruchową w przypadku dysleksji uważają, że odruchy wtórne, takie jak kontrola dużej i małej motoryki, nie rozwijają się u dzieci z zaburzeniami uczenia się. Wykorzystują ruch odzwierciedlający wrodzone odruchy pierwotne, aby pobudzić neurologiczny wzrost odruchów wtórnych.

Terapia wzroku dysleksji może obejmować zakrycie jednego oka podczas czytania przez dziecko, aby poprawić śledzenie, gdy oko przesuwa się od lewej do prawej strony po stronie. Może to być pomocne, jeśli obydwa oczy nie działają w tandemie lub w przypadku osłabienia mięśni oka. Niektóre terapie wzroku dla dysleksji obejmują ćwiczenia oczu wzmacniające mięśnie wzrokowe używane do śledzenia słów i zdań.

Inną formą terapii wzroku są specjalne kolorowe soczewki. Uspokajający kolor, taki jak niebieski, może stworzyć równowagę w autonomicznym układzie nerwowym i otworzyć pole widzenia, aby poprawić widzenie peryferyjne. Ta metoda może być stosowana w połączeniu z małymi prądami elektrycznymi podawanymi do oka, aby poprawić krążenie i stymulować lepsze widzenie.

Terapia dźwiękiem dysleksji, zwana także muzykoterapią, ma na celu poprawę umiejętności słuchania w celu lepszej identyfikacji dźwięków w słowach. Techniki te promują ideę, że lepsza mowa prowadzi do poprawy umiejętności czytania u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Koncentracja może również ulec poprawie dzięki muzykoterapii.
Dzieci z dysleksją mają problemy z czytaniem, pisaniem i ortografią. Mózg nie przetwarza prawidłowo informacji pisanych, nawet u dzieci bardzo inteligentnych. Zaburzenie może być związane z genetyką, ponieważ często występuje w rodzinach. Narażenie na chemikalia może również przyczynić się do dysleksji.

Wczesne objawy dysleksji obejmują opóźnienie mowy i problemy z zapamiętywaniem nowych słów. Maluch z zaburzeniem może nie być w stanie wykonać wskazówek obejmujących więcej niż jeden krok. Dzieci w wieku szkolnym zazwyczaj mają trudności z rozróżnianiem pojedynczych słów na podstawie ich dźwięków. Mogą odwrócić litery B i D lub pisać słowa od tyłu. Diagnoza zwykle pojawia się po przetestowaniu przez specjalistę od czytania.