Jakie są rodzaje wskazówek dotyczących praktyki?

W przypadku różnych procedur i terapii stosowane są różne wytyczne dotyczące praktyki, zwykle związane z pewnym aspektem branży opieki zdrowotnej. W pewnych okolicznościach praktyk może polegać na odpowiednich wytycznych ze swojej dziedziny jako na zasobach edukacyjnych i zawodowych. Inne rodzaje wytycznych są traktowane jako deklaracje proceduralne, które opisują konkretną metodę leczenia. Rodzaj stosowanego leczenia i związane z nim ryzyko często są związane z uregulowaniem leczenia, a tym samym z intencją wytycznych dotyczących praktyki. Niezależnie od tego, jak różne mogą być zabiegi, wszystkie są zwykle stosowane w celu zapewnienia przestrzegania standardowych procedur i spełnienia parametrów jakościowych.

Wytyczne postępowania są wydawane przez wysoko cenione organizacje, które dostarczają oparte na dowodach zalecenia dotyczące procedur leczenia i dokumentacji. Wytyczne dotyczące leczenia są wspólne w całej dziedzinie opieki zdrowotnej, ale zakres, w jakim są one egzekwowane, może się znacznie różnić. Wytyczne regulacyjne dotyczące badań klinicznych są na ogół wydawane i egzekwowane przez organ zarządzający jako środek zapewniania jakości i dokumentacji. Wytyczne dotyczące leczenia klinicznego można zdefiniować jako zestaw systematycznych stwierdzeń opracowanych w celu pomocy lekarzom i pacjentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących odpowiedniej opieki zdrowotnej. Wytyczne dotyczące leczenia psychologicznego mają na celu edukowanie i doradzanie praktykom w zakresie postępowania zawodowego.

Chociaż żadne dwie wskazówki dotyczące praktyki nie są identyczne, istnieją pewne podobieństwa, które można wykorzystać w celu porównania. Na przykład wiele wytycznych dotyczących praktyki zawiera szczegółowy proces dokumentowania każdego zabiegu wykonywanego w ramach leczenia. Gdy wytyczne dotyczące praktyki mają stanowić źródło informacji o charakterze edukacyjnym lub zawodowym, organ rekomendujący może zapewnić oparte na dowodach oceny i porady, które są ogólnie akceptowane jako wiarygodne i prawdziwe w całej branży. Jeśli przewidywany jest przegląd regulacyjny w celu zapewnienia zgodności z konkretnym zestawem wytycznych dotyczących praktyki, podejmowane są ogromne środki, aby mieć dokumentację, która odzwierciedla jakość stosowanego leczenia.

W samej tylko medycynie istnieje wiele różnych wytycznych dotyczących praktyki dla różnych zabiegów i procedur. Widać to w rozwoju nowego leku farmaceutycznego w porównaniu z produkcją nalewki homeopatycznej. Organ regulacyjny ma znacznie głębszą analizę procesu rozwoju nowego farmaceutyku niż ma to miejsce w przypadku nalewek homeopatycznych, głównie dlatego, że leki homeopatyczne zawierają bardzo mało, jeśli w ogóle, tak zwanych „aktywnych” składników. Farmaceutyki zawierają potencjalnie niebezpieczne poziomy składników aktywnych, więc formułowanie, testowanie i procedury produkcyjne są regulowane w USA przez tak zwane „dobre praktyki laboratoryjne” (GLP) i „dobre praktyki produkcyjne” (GMP).

Rodzaj wskazówek praktycznych, których należy przestrzegać w przypadku konkretnego leczenia w określonych okolicznościach, jest często związany z poziomem ryzyka. W przypadku zabiegów psychologicznych poziom ryzyka można uznać za stosunkowo niski. W przypadku środków farmaceutycznych możliwość wystąpienia działań niepożądanych jest znacznie wyższa niż w przypadku oceny psychiatrycznej, a wraz z nią bardziej sztywne wytyczne dotyczące praktyki.