Jakie są rodzaje zajęć terapeutycznych?

Czynności terapeutyczne to szerokie pojęcie używane do opisania wszelkich czynności stosowanych w celu uzyskania lub odzyskania mobilności funkcjonalnej, w tym umiejętności motorycznych dużej i małej, niezbędnych do interakcji i reakcji jednostki z otaczającym ją światem. Obejmuje to umiejętności, od odzyskiwania zdolności ruchowych lub umiejętności utrudnionych lub zniszczonych przez kontuzje, po wzmacnianie precyzyjnych ruchów zręcznościowych niezbędnych do złożonych lub skomplikowanych zestawów umiejętności dla określonej aktywności. Większość zajęć terapeutycznych obejmuje ćwiczenia wzmacniające i kontrolowane, powtarzalne ruchy w celu zwiększenia zdolności.

Najczęstszym powodem korzystania z zajęć terapeutycznych jest uraz lub choroba, która utrudnia normalną aktywność. Na przykład złamana kość lub uszkodzony mięsień mogą wymagać leczenia, w tym sposobów łagodzenia bólu, takich jak zastosowanie ciepła lub lodu oraz powolnego powrotu do ruchu poprzez specjalistyczny program terapeutyczny. Ten rodzaj rekonwalescencji zwykle obejmuje rozpoczęcie od specyficznej rutyny rozciągania, mającej na celu ponowne wydłużenie zaangażowanych mięśni, ścięgien i więzadeł, po czym następuje szereg programów ruchowych. Zakres ruchu to ruch danej części ciała poprzez normalne wzorce ruchowe.

Po przywróceniu zakresu ruchu konieczne jest wzmocnienie określonych mięśni lub grup mięśni odpowiedzialnych za ten ruch, aby odzyskać moc. Kiedy normalny ruch i siła powracają, zajęcia terapeutyczne przechodzą do umiejętności motorycznych lub zdolności koordynowania różnych mięśni w celu zwiększenia zdolności do wykonywania bardzo specyficznych zadań, umiejętności znanej jako zręczność. Ten zestaw umiejętności można zobaczyć w szerokim zakresie czynności, takich jak umiejętność pisania na klawiaturze komputera, umiejętność zapinania koszuli lub poruszania palcami. Korzystanie z zajęć terapeutycznych nie ogranicza się jednak do odzyskania sprawności ruchowej po urazie.

Techniki te mogą również obejmować wzmacnianie zdolności przed zabiegiem chirurgicznym. Na przykład wykonywanie czynności terapeutycznych, takich jak program rozciągający i wzmacniający, na kilka tygodni przed operacją kolana, może skrócić czas gojenia i przyspieszyć powrót do normalnego ruchu i siły kolana. Ten rodzaj programu jest powszechnie określany jako interwencja terapeutyczna.

Zajęcia terapeutyczne mogą być również wykorzystywane podczas próby uczenia się lub „treningu do” określonej aktywności lub sportu. Na przykład piłka nożna wymaga określonego zestawu umiejętności, w tym między innymi umiejętności poruszania ciałem do przodu podczas kontrolowania piłki stopą. Uczestnictwo w specjalistycznym programie zajęć terapeutycznych przed przystąpieniem do gry w piłkę nożną może poprawić zdolności i kontrolę motoryczną, aby skutecznie wywołać wszystkie niezbędne elementy ruchu, aby uniknąć kontuzji i osiągnąć sukces w sporcie.