Jakie są różne interakcje metoprololu?

Metoprolol to lek należący do grupy leków znanych jako beta-blokery i jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Podobnie jak większość leków, ten lek może wchodzić w interakcje z innymi lekami, które dana osoba może przyjmować, a czasami również z jedzeniem lub innymi substancjami. Niektóre interakcje metoprololu mogą być szkodliwe, dlatego ważne jest, aby lekarz zalecający ten lek był świadomy wszelkich innych przyjmowanych leków i suplementów.

Leki wpływające na rytm serca lub ciśnienie krwi często prowadzą do interakcji metoprololu. Leki nasercowe, takie jak naparstnica, mogą prowadzić do niebezpiecznych spadków ciśnienia krwi i tętna, gdy są przyjmowane w tym samym czasie, co ten lek. Rezerpina, lek zmniejszający poziom niektórych neuroprzekaźników, może podobnie powodować bradykardię lub niskie tętno, gdy jest przyjmowana z metoprololem. Niektóre środki znieczulające mogą również prowadzić do bradykardii z tym lekiem, zwłaszcza jeśli są to środki znieczulające wziewne.

Klonidyna to kolejny lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, wraz z niektórymi objawami lęku napadowego. Czasami jest przepisywany z beta-blokerami, ale interakcje metoprololu z nim mogą wystąpić, gdy nie jest już przyjmowany. Stosowanie metoprololu należy przerwać na kilka dni przed zaprzestaniem stosowania klonidyny, aby zapobiec niebezpiecznemu nadciśnieniu z odbicia, obejmującemu skok ciśnienia krwi.

Innym źródłem interakcji metoprololu są leki, które zmieniają sposób jego metabolizmu lub rozkładu i wydalania z organizmu. Lek przeciwmalaryczny lumefantryna może drastycznie zmniejszyć szybkość przetwarzania metoprololu w organizmie. To z kolei może prowadzić do niebezpiecznie wysokich stężeń beta-blokera, co może skutkować bradykardią.

Leki stosowane w leczeniu niedociśnienia, takie jak epinefryna lub arbutamina, mogą powodować niebezpieczne interakcje metoprololu. Leki te prawie nigdy nie są podawane w tym samym czasie, ze względu na ich przeciwne zastosowania. Jednak podawane jednocześnie mogą być szczególnie niebezpieczne, ponieważ interakcja może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu częstości akcji serca lub ciśnienia krwi.

Niektóre interakcje metoprololu mogą powodować zwiększone ryzyko interakcji toksycznych lub szkodliwych skutków ubocznych innych leków. Obejmuje to miejscowe środki znieczulające, takie jak lidokaina, i narkotyki rekreacyjne, takie jak kokaina. Zarówno leki pobudzające, jak i depresyjne mogą wykazywać niebezpieczne skutki uboczne w obecności beta-blokerów, dlatego podczas przyjmowania tego leku należy unikać używania narkotyków rekreacyjnych.

Ponadto mogą wystąpić potencjalne interakcje z substancjami, które nie są powszechnie uważane za narkotyki. Sok grejpfrutowy zawiera na przykład związki, które mogą spowolnić metabolizm metoprololu. Oznacza to, że metoprolol może wykazywać bardziej przedłużone działanie, jeśli zostanie przyjęty w ciągu godziny od wypicia tego soku, dlatego należy zachować ostrożność podczas łączenia obu.