Πόσα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε μια τάξη;

Περισσότερα από 57 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν είχαν πρόσβαση σε τάξη το 2011, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ο οποίος έλαβε υπόψη δεδομένα από 164 χώρες. Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών χωρίς πρόσβαση σε σχολική εκπαίδευση μπορεί να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι αριθμοί λόγω της παράνομης παιδικής εργασίας ή της εμπορίας παιδιών. Η χώρα που είχε τα περισσότερα παιδιά χωρίς πρόσβαση σε τάξη το 2011 ήταν η Νιγηρία, με περίπου 10.5 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από το Πακιστάν με 5.4 εκατομμύρια. Η Αιθιοπία, η Ινδία και οι Φιλιππίνες είχαν επίσης περισσότερα από 1 εκατομμύριο η καθεμία. Ο συνολικός αριθμός που αναφέρθηκε από την UNESCO μειώθηκε κατά 2 εκατομμύρια από το 2010 έως το 2011.

Περισσότερα για την εκπαίδευση των παιδιών:

Στις ΗΠΑ το 1776, λιγότερο από το 50% των λευκών παιδιών —και σχεδόν κανένα μαύρο παιδί— έλαβαν επίσημη εκπαίδευση. Αυτό το ποσοστό για τους λευκούς είναι μεγαλύτερο από τα ποσοστά του 2011 στις λιγότερο μορφωμένες χώρες του κόσμου.
Η πλειονότητα των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο τείνουν να είναι κορίτσια, κάτι που πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα κοινωνικών προσδοκιών φύλου.
Υπολογίζεται ότι για κάθε έτος σχολείου που ολοκληρώνει ένα άτομο σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, το μελλοντικό του εισόδημα αυξάνεται κατά περίπου 10%.