Care sunt diferitele tipuri de joburi de guvernanță corporativă?

Posturile de guvernanță corporativă sunt poziții de reglementare, de susținere și juridice care aplică liniile directoare de guvernanță corporativă ale unei companii. Prin aplicarea sau reglementarea liniilor directoare de guvernanță corporativă, toate profesiile legate de guvernanța corporativă lucrează pentru o performanță organizațională eficientă. La nivel fundamental, părțile direct implicate în guvernanța corporativă sunt consiliul de administrație și conducerea superioară. Profesia se extinde și la auditorii interni și externi, secretarul companiei sau personalul de conducere și avocații în valori mobiliare.

Consiliul de administrație, CEO-ul și conducerea sunt toate afectate de liniile directoare de guvernanță corporativă care încearcă să transmită așteptările acționarilor. Prin urmare, oricare dintre aceste locuri de muncă de guvernanță corporativă este legată de responsabilitățile de guvernanță corporativă. Consiliul de administrație, de exemplu, lucrează în conformitate cu liniile directoare pentru a numi și a supraveghea conducerea superioară.

Secretarul companiei este o funcție executivă responsabilă de respectarea liniilor directoare de guvernanță corporativă. Nomenclatura acestei poziții variază, uneori fiind denumită secretar autorizat sau director financiar. Responsabilitățile sunt de natură legală și de reglementare. Această poziție are de obicei multă influență asupra culturii de guvernanță corporativă a organizației.

Ofițerul de guvernanță corporativă sau managerul este, în general, o poziție de rang inferior decât secretarul companiei care lucrează pentru a atinge obiective similare. În general, se pune mai mult accent pe monitorizarea și analiza informațiilor relevante. Această poziție funcționează și pentru a menține consiliul de administrație conectat la datele operaționale și financiare.

Posturile de guvernanță corporativă includ, de asemenea, auditori externi și interni de guvernanță. Auditorii nu lucrează direct cu liniile directoare de guvernanță. În schimb, ei verifică dacă regulile sunt respectate. Un auditor intern lucrează pentru a asigura securitatea, monitorizarea managementului riscului și asigurarea conformității cu liniile directoare. Verificările efectuate de auditorii externi au obiective similare. Auditorii externi pot fi angajați de companie sau pot fi de natură de reglementare.

Profesioniștii în consultanță se pot specializa și în guvernanța corporativă. Posturile de consultant pot fi externe sau interne. Lucrările de consultanță privind guvernanța corporativă includ guvernanța SAP, riscul și conformitatea. Posturile de consultanță pot fi, prin urmare, de natură de reglementare sau consultativă.

Într-un mod mai puțin direct, posturile suplimentare de reglementare în guvernanță corporativă includ toate funcțiile de conducere. Managerii departamentelor financiare, de resurse umane și operaționale sunt afectați de liniile directoare de guvernanță corporativă și, prin urmare, ar trebui să aibă cunoștințe despre acestea. Deși acești trei manageri pot avea responsabilități diferite, ei împărtășesc responsabilitatea de a adera la liniile directoare de guvernanță și de a se asigura că compania funcționează în conformitate cu ghidurile menționate.

Avocații pentru valori mobiliare corporative și parajuriștii în domeniul guvernanței corporative sunt două profesii juridice care se ocupă de guvernanța corporativă. Aceste poziții ajută organizația să respecte cerințele legale ale liniilor directoare de guvernanță corporativă. Aceasta poate include pregătirea dosarelor de securitate, asigurarea conformității cu legile locale și rămânerea la curent cu problemele legale actuale.