Ce este energia verde regenerabilă?

Energia verde regenerabilă este energia care provine din surse regenerabile și reduce poluarea generală a aerului sau efectele negative asupra mediului. Energia regenerabilă este definită ca energie care provine din surse infinite, mai degrabă decât din surse fizice sau de mărfuri finite. Energia verde este definită în mod obișnuit ca energie care reduce impactul negativ prin scăderea emisiilor de toxine, cum ar fi dioxidul de carbon și gazele cu efect de seră. Termenul colectiv „energie verde regenerabilă” pune împreună aceste două criterii. Deoarece criteriile multiple sunt în multe privințe complementare, energia verde regenerabilă reprezintă alegerea ideală pentru o serie de utilizări guvernamentale și de afaceri, precum și pentru utilizarea rezidențială în masă.

Unele dintre principalele exemple de energie verde regenerabilă includ energia solară, energia eoliană și energia hidroenergetică sau energia generată de apă. Alte forme mai obscure de energie pe care unii le numesc regenerabile și verde sunt energiile din biomasă, deși experții ar putea argumenta că acestea sunt de fapt surse finite, din cauza terenului fertil necesar pentru producerea produselor care sunt utilizate. Câteva exemple comune de energii neregenerabile sunt combustibilii fosili. Cărbunele și petrolul sunt principalele două energii neregenerabile care alimentează o mare parte din consumul de energie din lume. Guvernele și întreprinderile din întreaga lume încearcă să găsească soluții de energie verde din surse regenerabile care să înlocuiască sursele de energie poluante neregenerabile sau nesustenabile.

În termeni foarte simpli, atractia energiei verzi regenerabile este că sursele acestei energie nu sunt epuizate. Energia solară nu epuizează forța soarelui, iar energia vântului sau a apei nu epuizează forța aerului sau apei în mișcare. De asemenea, aceste diverse forme de producere a energiei nu au ca rezultat producerea diferitelor gaze și particule volatile care sunt periculoase pentru sănătatea umană și a mediului. Luarea în considerare a surselor regenerabile de energie verde a devenit mai importantă pe măsură ce populația lumii crește rapid, iar consumul total de energie al diferitelor națiuni crește într-un plan aparent exponențial.

O altă considerație cu energia verde regenerabilă este diferitele metode pentru diferite utilizări. Sursele regenerabile de energie ar putea fi utilizate pentru a furniza energie electrică pentru o rețea, ceea ce este posibil cu energia solară și eoliană. Energiile regenerabile ar putea fi folosite și pentru a încălzi o casă sau o altă clădire, unde metodele de generare a acestor energii ar putea fi diferite, deoarece o cantitate atât de mare de energie este de obicei necesară pentru încălzire și răcire. O soluție inovatoare pentru încălzirea verde din surse regenerabile este aplicarea geotermală. În aceste tipuri de configurații, temperatura unui spațiu interior este controlată de apă sau alte materiale care trec prin diferite conducte de sub clădire la anumite temperaturi.