Τι είναι η Πλατεία Μηχανολόγου;

Το τετράγωνο μηχανικού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από μεταλλουργούς για να επιβεβαιώσει ότι τα έργα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα. Είναι πολύ παρόμοιο με το δοκιμαστικό τετράγωνο που χρησιμοποιείται στην ξυλουργική για τη δοκιμή γωνιών 90° στη διαδικασία προετοιμασίας έργων και παραγωγής τελικής εργασίας. Οι κατασκευαστές παράγουν συνήθως σετ τετραγώνων διαφορετικών μεγεθών για να επιτρέψουν στους μεταλλουργούς να επιλέξουν το καταλληλότερο για ένα δεδομένο έργο. Συνήθως κατασκευάζονται από στιβαρά, μη διαβρωτικά μέταλλα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει βάση και λεπίδα σε γωνία 90°. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή εγκοπή στη βάση για να αποφευχθεί η συσσώρευση συντριμμιών που θα μπορούσαν να απορρίψουν τις μετρήσεις. Για να χρησιμοποιήσετε το τετράγωνο του μηχανουργού, ένας μεταλλουργός ευθυγραμμίζει τη βάση με το έργο και ελέγχει τη λεπίδα σε σχέση με το εξάρτημα που υποτίθεται ότι είναι σε ορθή γωνία. Εάν υπάρχει κενό, σημαίνει ότι η γωνία δεν είναι τέλεια και το έργο χρειάζεται κάποια προσαρμογή.

Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξαιρετικά ακριβής, με πολύ μικρές ανοχές για σφάλματα. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σύνθετα έργα μεταλλουργίας όπου η ακρίβεια των γωνιών είναι κρίσιμη, καθώς ένα σφάλμα θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και τη λειτουργία. Το τετράγωνο του μηχανουργού έχει συνήθως πολλές ακίδες για να συγκρατεί τη λεπίδα και ο μηχανικός μπορεί να το ελέγξει για ακρίβεια χρησιμοποιώντας ένα σετ δίσκων. Τέσσερις δίσκοι μπορούν να τοποθετηθούν στην εσωτερική γωνία του τετραγώνου για να δημιουργήσουν ένα πλέγμα. Ένας χάρακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των σημείων από άκρο σε άκρο για να επιβεβαιωθεί ότι η γωνία είναι ακριβής.

Ένα τετράγωνο μηχανουργείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλα έργα όπου οι ορθές γωνίες αποτελούν κρίσιμο ενδιαφέρον. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο μιας υπάρχουσας γωνίας ως προς το τετράγωνο ή για την προσαρμογή των στοιχείων ενός έργου για τη δημιουργία μιας τέλειας ορθής γωνίας. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα τετράγωνα του μηχανοστασίου σε ασφαλή θέση όπου είναι απίθανο να καταπονηθούν. Με την πάροδο του χρόνου, οι δυνάμεις ώθησης και έλξης μπορούν να αλλάξουν τη γωνία, καθιστώντας την λιγότερο ακριβή. Η περιοδική βαθμονόμηση μπορεί να βοηθήσει τους τεχνικούς να εντοπίσουν και να διορθώσουν προβλήματα.

Το μέγεθος του εργαλείου μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν επιλέγετε ένα εργαλείο για εργασία. Τα μεγαλύτερα τετράγωνα μπορεί να είναι πιο δυσκίνητα και μπορεί να είναι πιο δύσκολο να τα χειριστείς. Τα μικρά είναι ιδανικά για μικρά έργα, αλλά δεν παρέχουν αρκετή ακρίβεια για μεγάλα αντικείμενα. Ένα μικρό τετράγωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεξεργαστεί κάτι σαν εργαλείο, για παράδειγμα, ενώ κάποιος που ετοιμάζει ένα μεγάλο μεταλλικό σκελετό χρειάζεται ένα μεγάλο τετράγωνο μηχανικού για να βεβαιωθεί ότι η γωνία είναι ευθεία μέχρι πάνω.