Τι είναι μια πιλοτική βαλβίδα;

Μια πιλοτική βαλβίδα είναι μια βαλβίδα που ελέγχει τη ροή κάποιου είδους τροφοδοσίας ελέγχου μέσω της οποίας ρέουν τα υγρά. Αυτές οι βαλβίδες έχουν περιορισμένο έλεγχο ροής σε μια άλλη, ξεχωριστή βαλβίδα που είναι επίσης πιλοτική. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι βαλβίδων και συστημάτων ελέγχου ροής που χρησιμοποιούν αυτούς τους τύπους βαλβίδων. Οι βαλβίδες λειτουργούν σε ένα σύστημα ροής ρευστού που χρησιμοποιεί αέριο ή υγρό. Ορισμένες πιλοτικές βαλβίδες συνοδεύονται από αυτό που ονομάζεται διακόπτης νεκρού, ο οποίος είναι ένας διακόπτης που ενεργοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν ο χειριστής έχει καταστήσει ανίκανος λόγω τραυματισμού ή θανάτου.

Ένας κοινός τύπος πιλοτικής βαλβίδας λειτουργεί μέσω της χρήσης ενός στομίου που είναι αυτοκαθαριζόμενο και ελέγχεται από έναν άνθρωπο χειριστή. Η βαλβίδα περιλαμβάνει έναν πείρο μέσα στο στόμιο που συνδέει την πίεση από δύο θαλάμους: τον κύριο και τον θάλαμο ελέγχου. Αυτός ο πείρος λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των δύο και επιτρέπει, ή δεν επιτρέπει, ορισμένες ποσότητες ρευστού να περάσουν, το οποίο με τη σειρά του ελέγχει την ποσότητα της πίεσης σε αυτό το σημείο του συστήματος ρευστού. Ένα ξεχωριστό στόμιο εξόδου συνδέεται με το στόμιο του θαλάμου και εκεί απελευθερώνεται το υγρό. Αυτό το είδος πιλοτικής βαλβίδας μπορεί να βρεθεί σε πολλά είδη συστημάτων υγρών.

Ορισμένες πιλοτικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται για τη μείωση της πίεσης σε ένα σύστημα ρέοντος ρευστού. Μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα ή με τη χρήση ενός συστήματος υπολογιστή που μετρά τον ρυθμό πίεσης και ροής του ρευστού. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης αυτού του τύπου πιλοτικής βαλβίδας είναι ότι μπορεί να αποτρέψει το σπάσιμο των αγωγών λόγω πολύ υψηλής πίεσης, ειδικά των αγωγών με αέριο, που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτή η βαλβίδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αγωγούς που μεταφέρουν παροχή νερού σε ορισμένες τοποθεσίες, διατηρώντας την πίεση εξόδου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πίεση εισόδου του συστήματος. Άλλα κοινά συστήματα για τη χρήση αυτού του τύπου βαλβίδων περιλαμβάνουν συστήματα κλιματισμού και ελέγχου πυρκαγιάς.

Ένας άλλος τύπος πιλοτικής βαλβίδας ελέγχει τη ροή του αερίου σε μια συσκευή, όπως μια κουζίνα κουζίνας. Αυτές οι πιλοτικές βαλβίδες συνδέονται με ένα μικρό, ηλεκτρονικό εξάρτημα και διαθέτουν αισθητήρες για την ανίχνευση του ρυθμού ροής και της πίεσης στο σύστημα. Με την ανίχνευση ορισμένων πιέσεων, η βαλβίδα ελέγχεται αυτόματα ώστε να ανοίγει ή να κλείνει εάν η παροχή είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή. Η πίεση μετριέται επίσης και επηρεάζει και τα χειριστήρια του συστήματος. Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής βαλβίδας είναι να διατηρεί την ισορροπία της πίεσης και της ροής του συστήματος.