Τι είναι το Bone Tamp;

Το bone tamp είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται στην ορθοπεδική χειρουργική για τη μείωση των καταγμάτων και τη διαχείριση των οστικών μοσχευμάτων. Αυτό το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε ένα οστό για να ανυψώσει τις καταθλιπτικές περιοχές μετά από ένα κάταγμα, βοηθώντας στη διαδικασία σταθεροποίησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του οστού στη θέση του σε μια θέση μοσχεύματος, μέσω μιας προσεκτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην προώθηση της πλήρους οστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Διατίθεται μια ευρεία γκάμα μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων μιας σειράς άκαμπτων και εύκαμπτων σφιγκτήρων οστών, συσκευών μπαλονιών και εκδόσεων με γωνίες και ανάγλυφη κεφαλή.

Στην περίπτωση μείωσης του κατάγματος, μια κρίσιμη χρήση μιας οστικής τάμπας μπορεί να είναι σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης. Οι ασθενείς με κατάγματα ή συμπιεσμένους σπονδύλους μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού του νωτιαίου μυελού. Η οστική τάμπα εισάγεται μέσα στον εμπλεκόμενο σπόνδυλο και χρησιμοποιείται για να ωθήσει το οστό στη θέση του, επιτρέποντας στον χειρουργό να το στερεώσει με οστικό τσιμέντο για να σταθεροποιήσει το κάταγμα. Με μια συσκευή μπαλονιού, ο χειρουργός εισάγει έναν σωλήνα με ένα φουσκωτό μπαλόνι, τον ανατινάζει προσεκτικά για να σπρώξει το οστό πίσω στη θέση του και στη συνέχεια το ξεφουσκώνει, γεμίζοντας την κοιλότητα που προκύπτει με οστικό τσιμέντο.

Παρόμοιες διαδικασίες μπορεί να είναι απαραίτητες όταν υπάρχουν βαθουλώματα στην επιφάνεια του σπασμένου ή κατεστραμμένου οστού γύρω από τις θέσεις των αρθρώσεων στο σώμα. Αυτά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης αρθρίτιδας αργότερα, εκτός από το να είναι επώδυνα για τον ασθενή. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί την οστική τάμπα για να αποκαταστήσει το σχήμα του οστού, μειώνοντας το κάταγμα ώστε να μπορεί να χυτευθεί για να επιτρέψει την επούλωση του. Οι εύκαμπτες συσκευές παρέχουν περισσότερο χώρο για διάνοιξη σήραγγας και εργασία στο εσωτερικό του οστού και εξειδικευμένες κεφαλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές.

Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί επίσης να απαιτούν τη χρήση τάμπ. Όταν ένας χειρουργός τοποθετεί υλικό μοσχεύματος, μπορεί να συμπιεστεί απαλά στη θέση του ως μέρος της διαδικασίας. Αυτό διασφαλίζει ότι το μόσχευμα είναι σωστά τοποθετημένο και ριζωμένο, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να πάρει, τελικά να αναπτυχθεί στη μήτρα του υπάρχοντος οστού. Η οστική τάμπα είναι ένα ιδανικό όργανο για αυτό το σκοπό και μπορεί να έχει μια ειδική κεφαλή σχεδιασμένη για να σταθεροποιεί το μόσχευμα ενώ ο χειρουργός το τοποθετεί.

Τα tamps μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε χώρους συγκομιδής, όπου ο χειρουργός θέλει να αφαιρέσει προσεκτικά ένα δείγμα οστού από έναν δότη. Η προσεκτική εξαγωγή είναι κρίσιμης σημασίας για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς σε περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δωρίζουν τον δικό τους ιστό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οστικές επικολλήσεις για τον έλεγχο του σημείου και την προετοιμασία του για επούλωση. Στην περίπτωση της δωρεάς πτώματος, η διατήρηση των ιστών είναι λιγότερο κρίσιμη, καθώς ο δότης είναι απίθανο να τη χρειαστεί.