Τι είναι το Thesis Statement Generator;

Η δημιουργία δηλώσεων διατριβής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει ένα άτομο που γράφει ένα δοκίμιο να καταλήξει σε μια περιεκτική και συνοπτική δήλωση διατριβής. Συνήθως, αυτά τα εργαλεία δεν παρέχουν κανένα απολύτως περιεχόμενο, αλλά απλώς ωθούν τον χρήστη να σκεφτεί το θέμα με τρόπο που καθιστά τη γνώμη του σαφή και εύκολη να μεταφερθεί με λέξεις. Συνήθως ο συγγραφέας εξοικειώνεται με τη δομή μιας διατριβής με τη χρήση του εργαλείου και σύντομα είναι σε θέση να διατυπώσει μόνος του ποιοτικές εργασίες.

Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι οι λεπτομερείς προτροπές είναι πολύτιμα εργαλεία γραφής και δεδομένου ότι ένας δημιουργός δηλώσεων διατριβής απλώς αναδιατυπώνει τις ιδέες του χρήστη σε μια νέα μορφή, τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν αντιτίθενται στη χρήση εφαρμογών όπως αυτή.

Συνήθως, μια δήλωση διατριβής πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της εργασίας, τη θέση του συγγραφέα σε αυτό το θέμα, και μερικές φορές σχετική υποστήριξη και αντίθεση σε αυτήν τη θέση. Το πιο σημαντικό μέρος μιας δήλωσης διατριβής είναι ότι καθιστά σαφές το επιχείρημα του συγγραφέα. Ενώ πολλές διαφορετικές δομές προτάσεων είναι δυνατές για αυτές τις δηλώσεις, ένας δημιουργός δηλώσεων διατριβής θα παράγει πάντα τον ίδιο γενικό τύπο πρότασης. Αυτό συμβαίνει επειδή το πρόγραμμά του αναδιατάσσει μόνο την είσοδο που παρέχεται από τον χρήστη και δεν δημιουργεί νέες πληροφορίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας δημιουργός δηλώσεων διατριβής περιλαμβάνει πολλά πεδία στα οποία ο χρήστης εισάγει απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το έγγραφο που γράφεται. Οι ερωτήσεις συνήθως στοχεύουν στον προσδιορισμό του θέματος της εργασίας, τη θέση του συγγραφέα, τα υποστηρικτικά και αντίθετα επιχειρήματα και μερικές φορές έναν τίτλο. Οι απαντήσεις που δίνει ο χρήστης σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα για να λειτουργήσει ο δημιουργός δηλώσεων διατριβής. Διαφορετικά, η πρόταση που προκύπτει μπορεί να μην έχει νόημα.

Τα κοινά προβλήματα με τους δημιουργούς δηλώσεων διατριβής συνήθως περιλαμβάνουν είτε ασυνάρτητες ιδέες είτε ακατανόητες προτάσεις. Η γεννήτρια δεν μπορεί να λύσει τη διαταραγμένη σκέψη, οπότε είναι σημαντικό να παρέχουμε μια σαφή γνώμη. Οι ακατανόητες προτάσεις προκαλούνται συνήθως από αναντιστοιχία μορφής εισαγωγής και μπορούν εύκολα να επιλυθούν από τον χρήστη. Αυτά τα ζητήματα καθιστούν πολύ σημαντικό να ελέγξετε οποιαδήποτε εργασία έχει πραγματοποιηθεί μέσω μιας δημιουργίας δηλώσεων διατριβής πριν την υποβάλετε για μια τάξη.

Είναι συνηθισμένο να βρίσκουμε γεννήτριες όπως αυτές στο διαδίκτυο όταν γράφουμε ιστότοπους βοήθειας, αλλά είναι επίσης δυνατό να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, να δώσουμε τις απαντήσεις και στη συνέχεια να τις αναδιατάξουμε σε μια διατριβή χωρίς χρήση υπηρεσίας ή προγράμματος. Η διεξαγωγή αυτής της άσκησης γραφής εσωτερικεύει τη δημιουργία δηλώσεων διατριβής και καθιστά δυνατή τη γραφή χωρίς να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα. Μόλις κατακτηθούν οι βασικές δεξιότητες, ένας συγγραφέας μπορεί να δημιουργήσει κάθε είδους δήλωση διατριβής που επιθυμεί.