Co jest zaangażowane w poradnictwo PTSD?

Poradnictwo PTSD opiera się na kilku rodzajach terapii poznawczo-behawioralnych w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Terapia poznawcza, terapia ekspozycji i trening wszczepiania stresu to jedne z najpowszechniej stosowanych form leczenia PTSD. Większość rodzajów poradnictwa PTSD obejmuje jedną lub kombinację tych terapii. Terapia PTSD może być prowadzona indywidualnie lub w grupach.

Większość rodzajów poradnictwa PTSD obejmuje terapię poznawczą. W tej formie terapii profesjonalni doradcy pomagają osobom cierpiącym na PTSD zidentyfikować przeszłe traumy i obecne myśli prowadzące do irracjonalnych zachowań lub bezproduktywnych decyzji życiowych. Na przykład osoba, która była świadkiem śmierci swojego najlepszego przyjaciela w wypadku samochodowym, może odmówić prowadzenia jego samochodu z obawy, że się rozbije. W poradnictwie PTSD zostałby poprowadzony przez przeprogramowanie swoich myśli, aby nie cierpiał już z powodu irracjonalnych lęków związanych z codzienną jazdą.

Kiedy technika terapii ekspozycji jest wykorzystywana w poradnictwie PTSD, celem jest znieczulenie pacjenta na jego traumatyczne wspomnienia. Na przykład ofiara brutalnego przestępstwa może się bać na myśl o brutalnym wydarzeniu. W terapii ekspozycji doradca poprowadziłby pacjenta przez wspomnienia zdarzenia, pozwalając mu zmierzyć się ze swoimi lękami i przejąć kontrolę nad wywołującymi lęk myślami.

Celem treningu zaszczepiania stresu w poradnictwie PTSD jest zmniejszenie lęku i nauczenie umiejętności radzenia sobie. Pacjentów uczy się, jak kontrolować swoje lęki. Doradca uczy pacjenta, jak rozpoznawać lęki i wdrażać metody redukcji stresu. Na przykład weteran wojenny, który przeżywa nieprzyjemne wydarzenie z walki, może zostać nauczony głębokiego oddychania i stosowania technik relaksacyjnych, gdy tylko jego wspomnienia o tym wydarzeniu się pojawią.

W niektórych przypadkach poradnictwo PTSD odbywa się w grupach. Grupa jest na ogół prowadzona przez licencjonowanego doradcę, który tworzy bezpieczne środowisko, w którym poszczególne osoby otwarcie dzielą się swoimi uczuciami i doświadczeniami. Ten rodzaj poradnictwa jest pomocny, ponieważ pozwala pacjentowi z PTSD wiedzieć, że nie jest sam. Mówiąc o traumatycznych wydarzeniach i słysząc, że inni doświadczyli tych samych prób, osoba może zrozumieć, że jej reakcje są normalne w danych okolicznościach. Poradnictwo grupowe PTSD jest również dobrym sposobem na stworzenie systemu wsparcia społecznego.

Zespół stresu pourazowego może mieć wpływ na członków rodziny, dlatego doradcy czasami proszą pacjentów o zgodę na zaproszenie krewnych na sesje. Członkowie rodziny mogą zaoferować wgląd w czas trwania i zakres objawów PTSD. Ich udział w sesjach terapeutycznych często pomaga poprawić komunikację i ustalić mechanizmy radzenia sobie w rodzinie.