Co jest związane z fizjoterapią stacjonarną?

Specjalność zdrowotna, jaką jest fizjoterapia, obejmuje instruowanie pacjenta i metody leczenia, które mają na celu zwiększenie mobilności i niezależności pacjenta w codziennych czynnościach życiowych (ADL). Fizjoterapia może być prowadzona w trybie szpitalnym lub ambulatoryjnym z różnymi celami leczenia w zależności od stanu pacjenta. Ponadto, fizjoterapia stacjonarna jest świadczona w jednej z dwóch sytuacji klinicznych: opieka doraźna i długoterminowa opieka rehabilitacyjna. Prawie każda podspecjalizacja medycyny – nie tylko ortopedia – może korzystać z usług fizjoterapii stacjonarnej, w tym ogólnej opieki pooperacyjnej, neurologii, geriatrii i medycyny oparzeń. Ta forma leczenia polega na zwiększeniu mobilności, bezpieczeństwie i niezależności pacjentów przy jednoczesnym skróceniu czasu hospitalizacji i komplikacjach wynikających z unieruchomienia lub braku aktywności.

Wielokrotnie bezpośrednim celem fizjoterapii stacjonarnej jest praktyka i nauka podstawowej repozycji postawy. Przykuty do łóżka pacjent może nie być w stanie zmienić pozycji w łóżku i wymagać zarówno trójkątnego drążka nad głową, jak i przypomnienia, aby zgiąć kolana i odepchnąć się piętami podczas korzystania z urządzenia wspomagającego. W bardziej powszechnym scenariuszu pacjent pooperacyjny lub osłabiony musi zostać poinstruowany o stopniowym i stopniowym procesie przechodzenia z łóżka na krzesło. Fizjoterapia stacjonarna jest również wykorzystywana do pomocy pacjentom, w razie potrzeby, w ich pierwszych pooperacyjnych próbach poruszania się poza granicami ich sal szpitalnych. Pomoce do poruszania się, takie jak laski, laski czworokątne i chodziki są często po raz pierwszy przedstawiane pacjentom po skierowaniu ich lekarzy na fizjoterapię stacjonarną.

Unieruchomienie może prowadzić do wielu poważnych powikłań, w tym powstawania zakrzepów krwi w kończynach dolnych; zapalenie płuc; i odleżyn lub odleżyn. W innych sytuacjach mogą wystąpić trwałe powikłania — takie jak przykurcze lub zmniejszony zakres ruchu — jeśli pacjent nie otrzyma niezbędnej fizjoterapii stacjonarnej w ograniczonym oknie rekonwalescencji. To właśnie z tych powodów pacjenci popażeni i ofiary urazów neurologicznych przechodzą częste ćwiczenia rozciągające i zwiększające zakres ruchu niemal natychmiast po urazach. Bez tej aktywności ścięgna i obszary tkanki bliznowatej trwale kurczą się i zmniejszają ruchomość, zakres ruchu i ruchomość.

Fizjoterapia stacjonarna jest również ściśle związana z rekonwalescencją po złamaniach ortopedycznych i operacjach wymiany stawów. Przed zabiegiem fizjoterapeuci zazwyczaj przeprowadzają ocenę przedoperacyjnych zdolności funkcjonalnych pacjenta. Przygotowują również pacjentów na to, czego mogą się spodziewać po zabiegu i jakie ćwiczenia mięśniowe w okolicy rozpocząć, gdy tylko będą mogli. Fizjoterapia stacjonarna pomaga w przygotowaniu pacjentów z endoprotezą stawu do wypisu poprzez ocenę pooperacyjnych zdolności funkcjonalnych, w razie potrzeby skierowanie do domowej opieki zdrowotnej oraz organizację fizjoterapii ambulatoryjnej, która ma się rozpocząć po wypisaniu ze szpitala.