Co obejmuje badanie nauk o Ziemi?

Nauka o Ziemi to rozległa dziedzina poświęcona badaniu Ziemi i różnych czynników związanych z tym badaniem. Inną nazwą tej dziedziny nauki jest geoscience, która składa się z różnych poddziedzin, które obejmują takie przedmioty, jak geologia, nauki o atmosferze i meteorologia. Obejmuje również badanie oceanografii w celu zastosowania wiedzy zdobytej podczas badania właściwości i zachowania różnych zbiorników wodnych na samej ziemi.

Jednym z obszarów studiów w naukach o Ziemi jest geologia, dziedzina, która koncentruje się na analizie materiałów, takich jak skały i piasek, które znajdują się na ziemi. Takie materiały zwykle zawierają informacje, które są w stanie opowiedzieć historię przeszkolonym geologom lub innym profesjonalistom. Na przykład niektóre duże skały zawierają prążki, które ujawniają bogactwo informacji, od obecności wody na pustyniach w pewnym momencie w odległej przeszłości po inne zdarzenia, które mogły mieć miejsce w wyniku klimatu lub wieku samej skały. Uczniowie poznają również nauki o atmosferze, temat dotyczący atmosfery i innych powiązanych czynników, który jest dalej podzielony na inne obszary, takie jak meteorologia i fizyka atmosfery. Innym tematem, którego mogą spodziewać się studenci nauk o Ziemi, jest obszar meteorologii, który koncentruje się na analizie i analizie zagadnień i czynników związanych z pogodą.

Innym obszarem koncentracji w badaniach nauk o Ziemi jest oceanografia, temat oparty na badaniu głównych zbiorników wodnych na naszej planecie. Te zbiorniki wodne są w dużej mierze podzielone na wody morskie i słodkie, z dalszymi różnicami wynikającymi z wielkości, zawartości, lokalizacji i rodzaju życia, które wspierają. W przypadku siedlisk słodkowodnych uczniowie poznają rodzaje akwenów wchodzących w skład tej grupy, w tym stawy, rzeki, strumienie i jeziora. Dowiedzą się również, że zawartość soli lub zasolenie tych źródeł wody jest niska lub nieistniejąca w porównaniu z bardziej słoną wodą morską. Poznają również rodzaje siedlisk morskich, w tym morza, ujścia rzek i oceany, rodzaje organizmów, które mogą przetrwać w tak zasolonym otoczeniu, skutki pływów i prądów oraz inne zjawiska charakterystyczne dla tego siedliska.