Co robi funkcjonariusz ds. egzekwowania prawa parkingowego?

Funkcjonariusz parkingowy jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby kierowcy przestrzegali lokalnych ograniczeń parkowania. Zazwyczaj ci funkcjonariusze są pracownikami komunalnymi, aw niektórych krajach osoby te nazywane są „strażnikami ruchu”. Podczas gdy niektóre samorządy regionalne zatrudniają pełnoetatowych funkcjonariuszy zajmujących się parkowaniem, w innych obszarach zadaniem lokalnych funkcjonariuszy policji jest egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania.

W wielu miastach kierowcy mogą parkować tylko w specjalnie wyznaczonych strefach lub parkingach. Funkcjonariusze policji patrolują obszary miasta, w których parkowanie jest zabronione, takie jak dzielnice mieszkalne, obszary poza niektórymi firmami i wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. Funkcjonariusze zwykle noszą ze sobą książeczkę z biletami parkingowymi i umieszczają je na przedniej szybie nielegalnie zaparkowanych pojazdów. Zazwyczaj funkcjonariusz parkingowy musi również spisać numer rejestracyjny biletowanego pojazdu, aby można było namierzyć kierowcę, jeśli mandat nie zostanie zapłacony w określonym czasie. W niektórych lokalizacjach funkcjonariusze są również upoważnieni do nakładania kar pieniężnych na kierowców, którzy blokują skrzyżowania lub zatrzymują swoje pojazdy podczas wyładunku pasażerów, nawet jeśli mają cały czas włączony silnik.

Wielu operatorów parkingów i agencje rządowe rezerwuje określone miejsca parkingowe dla kierowców niepełnosprawnych fizycznie. Miejsca parkingowe są wyraźnie oznaczone, a stróż parkingowy może nałożyć mandat na każdego kierowcę, który nielegalnie parkuje w takim miejscu. Zwykle samochody niepełnosprawnych kierowców można łatwo zidentyfikować, ponieważ wiele samorządów lokalnych zapewnia tym kierowcom identyfikatory lub karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które muszą przymocować do wewnętrznej strony przedniej szyby.

W niektórych obszarach funkcjonariusz ds. kontroli parkingów jest upoważniony do skonfiskowania nielegalnie zaparkowanych pojazdów, a ci funkcjonariusze mogą zlecić firmom holowniczym przemieszczenie takich pojazdów w celu zabezpieczenia parkingów zarządzanych przez rząd. Kierowcy muszą uiścić wysoką opłatę za odzyskanie holowanych samochodów. Ponadto funkcjonariusze mogą holować samochody, które mają nieaktualne tablice rejestracyjne lub wygasłe tablice rejestracyjne, ponieważ pojazdami tymi nie wolno jeździć po drogach. Oprócz holowania pojazdów, niektórzy funkcjonariusze parkingowi umieszczają metalowe zaciski na kołach pojazdów, które uniemożliwiają kierowcy prowadzenie pojazdu. W celu usunięcia obejmy kierowca musi zapłacić mandat za parkowanie.

Funkcjonariusze policji, którzy egzekwują przepisy dotyczące parkowania, są w stanie badać inne rodzaje wykroczeń, ale w niektórych obszarach osoby zatrudnione specjalnie jako funkcjonariusze zajmujący się egzekwowaniem prawa parkingowego mają również prawo zająć się innymi drobnymi wykroczeniami, które dotyczą dróg. Funkcjonariusze ci mogą czasami nakładać grzywny na pieszych przechodzących przez drogi w miejscach, które nie są wyznaczonymi przejściami. Dodatkowo niektórzy funkcjonariusze mają za zadanie kierować pojazdami, gdy sygnalizacja świetlna przestaje działać.